Soliditet

Rekord i skulder hos Kronofogden

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 08:40 CET

Svenskarna har aldrig tidigare haft så stora skulder hos Kronofogden. I december uppgick skuldberget hos Kronofogdemyndigheten till 64 miljarder kronor, en ökning med 9 procent på ett år. Men antalet skuldsatta minskar något.

Kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet har kartlagt skulderna hos Kronofogdemyndigheten i december 2009. Totalt hade 359 961 personer skulder hos Kronofogden, vilket kan jämföras med 363 558 personer i september 2009.

”Även om antalet skuldsatta är högt är det glädjande att siffran faktiskt minskat något till den lägsta på nästan två år”, säger Jonas Åkerman, vice VD för Soliditet.

Medianbeloppet för skulderna uppgick till 39 823 kronor, vilket är en ökning med 7 procent på ett år.

”Det är oroande att svenskarnas skulder fortfarande ökar samtidigt som arbetslösheten stiger. De största skuldökningarna sker i grupper med normala och höga inkomster. Det är tydligt att nya grupper hamnar hos Kronofogden”, säger Jonas Åkerman.

Undersökningen visar att antalet kvinnor med skuld ökar snabbare än antalet män. Skulderna ökar i samtliga åldersgrupper utom de kring 40 år.

”Nytt och oroväckande är att allt fler personer över 60 år hamnar hos Kronofogden. Förr var det mycket ovanligt, äldre människor tog helt enkelt inga lån”, säger Jonas Åkerman.

Soliditets kartläggning uppvisar även intressanta regionala skillnader. Mest ökar antalet skuldsatta i Kronobergs och Blekinge län. Även i bilkrisens Västa Götaland ökar antalet skuldsatta snabbare än i landet som helhet. Däremot minskar antalet skuldsatta i Västernorrlands och Jämtlands län.

”Vi har under hela 2009 sett att företagsklimatet försämrats i södra Sverige. Det syns även i vår statistik över antalet företagskonkurser”, säger Jonas Åkerman.

Soliditets rapport om svenskarnas skulder hos Kronofogdemyndigheten publiceras kvartalsvis och finns att ladda ned på bolagets webbsida: www.soliditet.se/pressrum

Kontaktperson:

Jonas Åkerman, vice VD för AAA Soliditet AB

Tel: 070-579 51 89

E-post: jonas.akerman@soliditet.se

Om Soliditet

Soliditet är Nordens ledande leverantör av kredit- & affärsinformation. Vi hjälper våra kunder med hela kedjan i affärsprocessen från att hitta nya kunder till att analysera befintliga. Hos oss får du snabb tillgång till värderad kredit- och affärsinformation om alla företag i Norden samt alla privatpersoner i Sverige och Norge. Med hjälp av våra värderingsmodeller för bedömning av såväl betalningsförmåga som betalningsvilja kan du fatta fler och lönsammare affärsbeslut. Läs mer på www.soliditet.se
Om Soliditet

Soliditet är Nordens ledande leverantör av kredit- & affärsinformation. Vi hjälper våra kunder med hela kedjan i affärsprocessen från att hitta nya kunder till att analysera befintliga. Hos oss får du snabb tillgång till värderad kredit- och affärsinformation om alla företag i Norden samt alla privatpersoner i Sverige och Norge. Med hjälp av våra värderingsmodeller för bedömning av såväl betalningsförmåga som betalningsvilja kan du fatta fler och lönsammare affärsbeslut. Läs mer på www.soliditet.se