Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE: Rekordår för Högskolan Dalarna - kraftsamling för framtida förändringar

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 16:04 CET

År 2009 har varit ett rekordår i Högskolan Dalarnas historia. Antalet helårsstudenter ökade med 22,5 %, vilket är i särklass jämfört med andra lärosäten, och antalet studenter totalt ökade med inte mindre än 24,5 %. Högskolan Dalarna är därmed idag, med 7 380 helårsstudenter och 18 000 studenter totalt, Sveriges största högskola utan egen forskarutbildningsrätt.

För jämförelsens skull kan nämnas att antalet helårsstudenter vid Högskolan i Gävle ökade med 3,5 %, Karlstads universitet med 9 %, Mittuniversitetet med 17,5 %, Mälardalens högskola med 1 % och Örebro universitet med 12 %.

Nu planeras för neddragningar i verksamheten under 2012 och 2013. Det beror på att det statliga anslaget i form av det s k takbeloppet kommer att minska 2012 och att det tillfälliga tillskottet för att öka studentintaget vid en svår arbetsmarknad försvinner 2012. Dessutom införs studieavgifter år 2011 för studenter från länder utanför EU/EES, vilket kan leda till att antalet sådana studenter minskar kraftigt i hela landet.

- Vårt planeringsarbete inför de närmaste två åren är i full gång, säger rektor Agneta Stark. Vi sätter all kraft på att underlätta övergången till en lägre verksamhetsnivå och att utveckla nya områden, utan att kvaliteten i utbildningen sänks. Att vi för 2009 har lyckats uppnå ett resultat på 67 mkr innebär utan tvekan goda förutsättningar. Vi försöker också att få behålla de utbildningsplatser vi har idag, eftersom utbildningsbehoven i Dalarna är så stora.

Lars-Ove Staff, styrelsens ordförande, vill särskilt lyfta fram vad som uppnåtts under det gångna året.

- Vid högskolestyrelsens möte idag, då vi behandlade årsredovisningen, var vi mycket nöjda och tacksamma över vad ledningen och alla medarbetare har åstadkommit under 2009, säger Lars-Ove Staff. Framgångarna ger oss styrka att gå vidare när vi nu måste lägga all kraft på att planera för de nödvändiga förändringarna under de närmaste åren.


För ytterligare information, kontakta gärna

Agneta Stark, rektor
telefon 070 - 552 80 43

Lars-Ove Staff, ordförande högskolestyrelsen
telefon 070-556 50 01