Nordea Bank AB

Rekordår för Nordea Fonder

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 11:04 CET

Nordea Fonder visade en stark utveckling under 2009. Nära sju av tio av Nordeas aktie- och blandfonder överträffade sina jämförelseindex. Samtidigt hade Nordea Fonder under fjolåret det största nettoinflödet av alla aktörer på den svenska fondmarknaden.

Under 2009 ökade nettosparandet i Nordea Fonder med 30,8 miljarder kronor, motsvarande 24,6 procent av nettoinflödet på den svenska fondmarknaden, enligt undersökningsföretaget Moneymate. Nordea är nu det tredje största fondbolaget i Sverige.

- Den starka utvecklingen visar att fonder är en mycket attraktiv sparform. Jag är särskilt glad över att så många valt att öka sitt sparande i Nordeas fonder och att nya kunder tillkommit, säger Erik Feldt, vd för Nordea Fonder.

Nordea har haft inflöden i samtliga fondkategorier under hela året. Särskilt fonder inriktade på tillväxtmarknader har attraherat många nya andelsägare, till exempel har 10 000 nya andelsägare tillkommit i Rysslandsfonden.

- Under 2010 fortsätter vi att arbeta för så god avkastning som möjligt, samtidigt som vi i ännu högre grad fokuserar på vårt arbete med ansvarsfulla investeringar så att vi också kan skapa avkastning med ansvar, säger Erik Feldt.

Tack vare en balanserad rådgivning under både det svaga 2008 och den starka återhämtningen 2009, har Nordeas vanligaste rådgivningsportfölj (6-års placeringshorisont och medelrisk) återhämtat hela fallet från 2008 och genererat positiv avkastning över perioden 2008-2009. Stockholmsbörsen har som jämförelse backat närmare 10 procent under samma mätperiod.

För ytterligare information:
Erik Feldt, vd Nordea Fonder, 08-579 421 10
Ragnar Roos, pressansvarig 076-787 69 84