Telge AB

Rekordår för Telge Kraft

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 08:54 CET

Telge Kraft erhöll under 2006 ett tiotal nya kunder, med över 600 GWh i förvaltad volym, vilket motsvarar en halv miljard kronor. Micasa Fastigheter och Surahammars Bruk är några av de företag som valde Telge Kraft som samarbetspart för sina elinköp.


Micasa Fastigheter i Stockholm AB äger och förvaltar alla Stockholms stads omsorgs-fastigheter och förbrukar årligen 31 000 000 kWh. Surahammars Bruk är Skandinaviens enda tillverkare av elektroplåt och förbrukar årligen 85 000 000 kWh. Två till synes helt olika verksamheter har båda valt Telge Kraft som samarbetspart för sina elinköp.– Telge Kraft har, trots att de är en mindre aktör, både erfarenhet och kompetens, något deras tidigare kunder redogjort för. De har det bästa ryktet på marknaden för portföljförvaltning enligt våra referenser, säger Anne-Christine Ehn, inköpssamordnare på Micasa.– Vi känner stor tillit för Telge Krafts förmåga att förvalta vår elportfölj, för att på så sätt långsiktigt erhålla ett elpris som är bättre än marknadsindex. Dessutom, med den oligopol- liknande situation som existerar på den svenska elmarknaden, är det mycket viktigt med oberoende aktörer, säger C G Lenasson, VD på Surahammars Bruk.Samarbetet går ut på att Telge Kraft hanterar Surahammars Bruks och Micasas elinköp i en elportfölj. Micasa har valt ett koncept med prissäkring av framtida elförbrukning. Surahammars Bruk har valt en diskretionär förvaltning, vilket innebär att Telge Kraft tar alla beslut i elhandeln utifrån kundens policy.– Vi märker att Telge Kraft har ett stort förtroende på marknaden och att vår redovisning av kostnader, kompetens samt vårt oberoende innebär fördelar för kunderna, säger Peter Wigert, Telge Krafts VD. Att vi under 2006 gör ett rekordår är en konsekvens av detta.

För mer information, kontakta gärna:

Peter Wigert, VD Telge Kraft

Telefon 08-553 224 03 eller 0708-51 58 83

Telge Kraft ingår i Telgekoncernen och är ett tjänsteföretag i stark tillväxt på den nordiska elmarknaden. Telge Krafts verksamhet består huvudsakligen av professionell elhandel i portfölj för stora elförbrukande företag. Dessutom erbjuder Telge Kraft rådgivning, marknadsanalyser och samfakturering inom elkraft.
Telge Kraft har en omsättning på 2600 MSEK och en kraftomsättning på 8 TWh (2006). Ägare är Telge (Södertälje kommun), AstraZeneca, Scania och Ericsson.
Mer information finns på www.telgekraft.se