Energigas Sverige

Rekordförsäljning av fordonsgas

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 08:03 CEST

SCB:s statistik för första kvartalet 2011 visar att leveranserna av fordonsgas under årets första tre månader uppgick till drygt 28 miljoner normalkubikmeter (Nm3). En ökning med 37 procent mot föregående års första kvartal. Leveranserna stiger stadigt varje månad och mars blev den månad då 10 miljoners-nivån passerades. Av den samlade leveransen fordonsgas stod biogas fortfarande i snitt för över 50 procent. 

Försäljningen av gasbilar har nu även tagit fart efter en tids nedgång. Under april månad registrerades 606 gasbilar och andelen gasbilar avseende personbilar ligger nu på dryga två procent av nybilsförsäljningen. Mercedes har lanserat en ny gasbil MB E 200 NGT som stod för stor del av försäljningen under första kvartalet. Volkswagen Passat är dock fortfarande marknadsledande i detta segment. Idag rullar i Sverige ca 35 000 gasbilar totalt på vägarna.

Tillgången på fordonsgas har kraftigt förbättrats de senaste månaderna, inte minst i Stockholmsområdet tack vare tillgången på flytande naturgas vid terminalen i Nynäshamn. Det har även investerats i nya tankställen och kapaciteter på befintliga har förbättrats under samma period. Enligt SCB uppgick antalet publika tankställen där leveranser sker till allmänheten, vid första kvartalet 2011 till 129 stycken. Utöver dessa fanns vid samma tidpunkt även 16 dedikerade tankställen för vissa fordonsflottor och/eller företag samt ytterligare 31 tankställen för bussar.

Statistik över leveranser och antal tankställen för fordonsgas från 1995 och framåt finns att tillgå på www.Gasbilen.se. Länsvis statistik redovisas sedan 2009.


 

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.