Kommunal

Rekordhögt deltagande i Kommunals rådslag

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 16:11 CET

Engagemanget för Kommunals rådslag ”Du vet bäst” överträffar alla förväntningar. Över 30 000 medlemmar har lämnat sina synpunkter på hur löner ska sättas, hur Kommunal ska ge bättre service och hur framtidens försäkringar ska vara utformade.

- Att så många har velat vara med och diskutera viktiga framtidsfrågor är glädjande. Det visar att Kommunal är en vital organisation med engagerade medlemmar, säger Ylva Thörn.
Målet var att samla 6000 deltagare, men sedan början av november har 12 000 medlemmar deltagit i rådslagets möten runt om i landet. Nära 19 000 har svarat på en enkät i Kommunalarbetaren.

De samlade erfarenheterna från rådslaget kommer att ha inflytande på de förslag som lönepolitiska utredningen och översynsutredningen kommer att lägga fram på kongressen i juni 2004.

Pressombudsman Fredrik Runsiö 08-728 29 55, 070-629 03 36
Pressekreterare Karl Ola Nilsson 08-728 28 87, 070-630 80 04