Sida

Rekordhögt förtroende för biståndsorganisationer

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 14:41 CET

Förtroendet för hur biståndet genomförs har aldrig varit högre. Det visar den stora årliga statistiska undersökningen om bistånd. Betyget ökar för samtliga aktörer, men allra mest för de enskilda organisationerna och för EU.

 - Det är mycket glädjande att svenskars tilltro till det samlade biståndet är större än någonsin. Allra roligast är att det ökade förtroendet gäller både för svenska aktörer som Sida och civila samhället och för internationella organisationer som FN och EU, kommenterar Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Undersökningen genomförs varje år av SCB, på uppdrag av Sida, och ska spegla svenskars attityder och kunskaper kring utveckling och bistånd.
Nytt för i år är fler frågor om svenskars bild av tillståndet i världen. Svaren visar att svenskar har en bild av världen som motsvarar hur det var för 20-30 år sedan. Bara 4,2 procent av svenskarna vet att åta av tio i Tanzania kan läsa och skriva. Endast 6,5 procent vet att medellivslängden i Vietnam är 75 år, 7,5 procent vet att tio procent av de kenyanska barnen dör före fem års ålder och 5,3 procent vet att kvinnor i Bangladesh i snitt föder 2,5 barn.

 - Utvecklingen i världen har gått framåt de senaste decennierna. Även om det återstår mycket innan vi har en värld fri från fattigdom så ser vi stora framsteg när det gäller exempelvis tillväxt, skolgång och barns överlevnad, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Kännedomen är hög (över 90 procent) om att Sverige stödjer insatser vid katastrofer och konflikter och för bättre hälsa och utbildning. Fred och utbildning ligger i topp (75 procent) när svenskar väljer vad som är viktigt för utveckling. Demokrati och hälso- och sjukvård kommer därefter med närmare 60 procent. Var fjärde tycker att bistånd och klimat- och miljöfrågor är viktigt medan endast 15 procent tror på fri handel i detta sammanhang.

Sex av tio svenskar tycker att biståndet är lagom stort eller ska öka medan knappt tre av tio anser att det ska minska eller slopas helt. Dessa siffror har varit relativt jämna sedan 2005.

För mer frågor kontakta Sidas presstjänst 08-698 5555 eller press @ sida.se


Ladda ner undersökningen från SCB 2011 (pdf). Läs mer om den svenska opinionen  där också äldre undersökningar ligger.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se