NCSC - Nordic Council of Shopping Centers Sverige

Rekordhögt intresse för köpcentrum

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2017 07:00 CET

Det är ett rekordhögt intresse för att etablera ny yta i köpcentrum och handelsområden. Totalt planeras det för motsvarande 2,6 miljoner kvadratmeter ny handelsyta, en ökning om 200 000 kvadratmeter från samma period 2016. Under 2016 färdigställdes 200 000 kvadratmeter ny yta varav storstadslänen endast stod för en femtedel.

Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) har i samarbete med HUI Research och Datscha färdigställt en uppdaterad kartläggning av planerade utvecklingsprojekt avseende Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad ”Swedish Shopping Centre Directory”. Totalt planeras det för 2,6 miljoner kvadratmeter ny handel, vilket motsvarar 26 Mall of Scandinavia. Av den planerade ytan bedöms att 1,4 miljoner kvadratmeter kommer att färdigställas då många projekt ställs in av olika skäl. Kartläggningen visar på att intresset för att etablera handel i externa lägen fortsätter att öka samtidigt som utökning av befintliga handelsplatser sker i allt större utsträckning än nyetableringar.

– De stora handelsplatserna blir större och fortsätter att befästa sina positioner med utökade ytor och större utbud, säger Tobias Rönnberg, projektledare för SSCD och konsult på HUI Research.

Under 2016 färdigställdes 200 000 kvadratmeter ny yta i köpcentrum och handelsområden. Ett trendbrott är att endast en femtedel av denna yta tillkom i storstadslänen som annars varit drivande i utvecklingen. Det som möjliggör tillväxten i köpcentrum och handelsområden är framförallt den kraftiga befolkningstillväxten i Sverige.

– Den kraftiga befolkningstillväxten möjliggör nya projekt och tillförd handelsyta i framtiden, säger Tobias Rönnberg.

För mer information

Mer information om projekten och Swedish Shopping Centre Directory presenteras vid ett webbinarium 8 mars. Läs mer och anmäl dig kostnadsfritt här.

Frågor om kartläggningen av köpcentrum: tobias.ronnberg@hui.se 08-762 72 96

Vill du veta mer om webbinarium: alice.arbman.forsberg@datscha.com 0707945141

Frågor om NCSC: annika.olsson@ncscnordic.org 08-611 11 42

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, är intresseföreningen för köpcentrumbranschen i de nordiska länderna. Medlemmarna kommer från alla delar av branschen och inkluderar de största fastighetsägarna och detaljisterna, tillika investerare, byggherrar, konsulter och leverantörer samt representanter från andra intresseföreningar och stadsplanerare. NCSC’s uppgift är att ständigt utveckla den nordiska köpcentrummarknaden och höja statusen för branschen som en professionell och viktig spelare i samhället. Föreningen startade 1985 och har nu ca 1200 medlemmar främst från Sverige, Norge, Danmark och Finland.