Previa

Rekordhögt sjukanmälningstal i februari

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 08:13 CET

Sjukanmälningstalet i mitten av februari var 4,5 procent. Det är den högsta nivån sedan hälsoföretaget Previa började sammanställa statistiken över sjukanmälningar för snart två år sedan. De vanligaste orsakerna till sjukanmälan är vård av sjukt barn, förkylning och maginfluensa.

Antalet sjukanmälningar per anställd var i mitten av februari det högsta sedan hösten 2009 då hälsoföretaget Previa började föra statistik över sjukanmälningarna. Under den tredje veckan i februari var sjukanmälningstalet 4,5 procent, vilket är 0,3 procentenheter högre än motsvarande vecka förra året. Statistiken omfattar fler än 100 000 anställda i hela landet.

– Just nu är ovanligt många hemma i sjukdom eller för vård av sjuka barn. Förra året var det stort fokus kring svininfluensan och alla var lite noggrannare än vanligt med handhygien, vilket kan ha bidragit till att smittspridningen hölls nere, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Utöver vård av barn är förkylningar och maginfluensa de vanligaste orsakerna till sjukanmälan. Förkylningar och maginfluensa står för mer än var tredje sjukanmälan.

– Den vanliga sjukfrånvaron för en förkylning är en till tre dagar. Alla som är kraftigt förkylda bör stanna hemma och kurera sig i stället för att sprida smittan på jobbet, säger Kristina Gardell, sjuksköterska och samordnare på Previas sjuk- och frisktjänst.

Sjukanmälningstalet utgörs av antalet nya sjukanmälningar och anmälningar om vård av sjukt barn dividerat med det totala antalet anställda som omfattas av Previas sjuk- och frisktjänst.

Previas tips till arbetsgivare i förkylningstider

Underlätta god handhygien. Fyll på med tvål och pappershanddukar på toaletterna och se till att det finns handdesinfektion.

Stanna hemma. Uppmuntra medarbetarna att stanna hemma vid feber och förkylningssymtom.
Håll avståndet. Om det går, ha lite avstånd mellan arbetsplatserna. Se över möjligheterna att kunna arbeta på distans.

För mer information
Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig: 070-319 43 76, urban.svensson@previa.se
Kristina Gardell, operativ samordnare för sjuksköterskorna på Previas sjuk- och friskanmälan:
0498-28 27 53, 070-267 27 21, kristina.gardell@previa.se

+ + + + +

Fakta om sjukanmälningstalet

Sjukanmälningstalet utgörs av antalet nya sjukanmälningar och anmälningar om vård av sjukt barn varje vecka dividerat med det totala antalet anställda som omfattas av hälsoföretaget Previas sjuk- och frisktjänst. Sjuk- och frisktjänsten omfattar fler än 100 000 anställda.

När medarbetarna blir sjuka eller behöver vara hemma för vård av barn ringer de till Previa för att rapportera sin frånvaro. De får prata med en sjuksköterska och får tillgång till medicinsk rådgivning.

I samband med sjukanmälan noteras orsak och symtom. Tjänsten syftar till att ge medarbetarna medicinsk rådgivning på ett lättillgängligt sätt och till att reducera arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaro.

Previas sjuk- och frisktjänst utnyttjas framförallt av stora och medelstora arbetsgivare. De anställda som omfattas är jämnt fördelade över landet och finns inom både privat och offentlig sektor. För att bidra med kunskapsunderlag till samhällsdebatten om hälsa och arbetsliv kommunicerar Previa offentligt valda delar av den statistik som genereras i sjuk- och friskanmälan. Statistiken är avidentifierad av hänsyn till integriteten hos de arbetsgivare och anställda som omfattas.

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Genom att erbjuda tjänster inom hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och ledarskap hjälper vi företag och organisationer att skapa goda resultat och öka sin konkurrenskraft. Previa har 1 000 anställda på 70 orter i hela landet och anlitas av 6 000 arbetsgivare med 900 000 anställda. Previa ägs av Tryghedsgruppen i Danmark och omsatte 839 miljoner kronor under 2009. Läs mer på www.previa.se