Linköpings kommun

Rekordhöjning av personaltätheten i förskolan

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 09:28 CET

Förra året satsade barn- och ungdomsnämnden nästan 17 miljoner kronor på ökad personaltäthet i förskolan. Ambitionen var att Linköping skulle ha en personaltäthet högre än riksgenomsnittet, efter att en tid tillbaka legat markant under. En ambition som ser ut att uppfyllas med marginal.

Riksgenomsnittet för 2014 var 5,3 barn per årsarbetare. I Linköping var samma siffra då 5,6. Under 2015 har antalet barn per årsarbetare minskat till 5,2. Det innebär en ökning med över 100 fastanställda medarbetare i förskolan.

– Koalition för Linköping (S, MP, L) satsade rejält för att nå ett högt uppsatt mål. Det är otroligt glädjande att vi nu överträffar det målet. Med mer personal i förskolan får barnen en tryggare uppväxt och personalen en bättre arbetssituation, säger Jakob Björneke (S), kommunalråd med ansvar för skolfrågor.

Att höja personaltätheten har stor betydelse för kvaliteten i förskolan.

– Det här är en av de viktiga insatser vi gör för att höja kvaliteten i förskolan. Med mer personal i förskolan finns mer tid till det pedagogiska uppdraget och varje barns möjlighet till utveckling och lärande tillgodoses bättre. Förskolan spelar mycket stor roll för barns kunskapsresultat senare i livet och därför är det angeläget att investera i en bra förskola redan från tidig ålder, avslutar Jakob Björneke.

För mer information kontakta kommunalråd Jakob Björneke (S) telefon 013-20 57 93.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.