Polarforskningssekretariatet

Rekordintresse för Skolans polardagar

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2015 09:00 CEST

Skolans polardagar vid Grenna Museum – Polarcenter arrangeras för sjätte året. Den här gången är det rekord i antalet deltagande elever och polardagarna har utökats till tre hela dagar, 6–8 oktober.

Två kommuner, åtta skolor, ett trettiotal klasser och nära 900 elever kommer till Grenna Museum – Polarcenter för att träffa och lyssna till forskare som kommer direkt från pågående forskning i Arktis.

Årets föreläsningar spänner från evolutionsforskning på Grönland, över oceanografi i Arktiska oceanen till den ryska tundrans permafrost. Till vår hjälp har vi Sam Fredriksson från Göteborgs universitet, Anna Nikolopoulos från AquaBiota i Stockholm, Emma Karlsson från Stockholms universitet och Henning Blom från Uppsala universitet.

Henning håller också en föreläsning för allmänheten på onsdag kväll, 7 oktober kl 19, under rubriken Upp på land och tillbaka till havet: en studie av vattenlevande fyrfotingars ekosystem på Grönland.

Under polardagarna finns ett fältläger uppställt på museigården och där berättar Polarforskningssekretariatets medarbetare om forskning och livet i fält, i såväl Arktis som Antarktis.

Skolans polardagar har arrangerats av Grenna Museum – Polarcenter sedan 2010 i syfte att sprida kunskap om polarvärlden och aktuell forskning till en ung publik. Länsförsäkringar Jönköping Bank & Försäkring, Polarforskningssekretariatet samt Grenna Hembygdsförening är samarbetspartners för arrangemanget.

Medias representanter är välkomna till Skolans polardagar. Kontakta gärna Håkan Jorikson, museichef Grenna Museum, eller Eva Grönlund, kommunikationschef Polarforskningssekretariatet, innan besöket.

Läs presentation av forskarna (pdf)

Kontakt

Håkan Jorikson, museichef
Grenna museum
Tel 036-10 38 90
hakan.jorikson@grennamuseum.se

Eva Grönlund, kommunikationschef
Polarforskningssekretariatet
Tel 08-450 25 20
eva.gronlund@polar.se

Foto: Ida Kinner

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.