BIL Sweden, bilindustriföreningen

Rekordmånad för lastbilar

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 14:20 CET

- Lastbilsregistreringarna var de högsta någonsin för en januarimånad. Ett gott tecken på en stark svensk konjunktur, säger Bertil Moldén, VD för BIL Sweden.

Under januari registrerades 20 599 nya personbilar, vilket är en ökning med 20,3 % jämfört med samma månad förra året. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 18,5 % till 3 461, vilket är all time high för en januarimånad. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 21,2 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 13,1%.


- Det är mycket glädjande att bilåret 2007 har inletts så starkt, säger Bertil Moldén. Samtidigt ska vi komma ihåg att januariregistreringarna till stor del är resultatet av order som tecknades i september/oktober förra året.

- Vi är litet oroade för att ordertecknandet har avstannat på privatmarknaden beroende på regeringens senfärdighet när det gäller den utlovade miljöbilspremien till privatpersoner som köper miljöbil, säger Bertil Moldén. Snabbaste sättet att bringa ned koldioxidutsläppen vore att: a) öka inblandningen i all bensin från 5% etanol till 10%. Detta skulle ge omedelbara effekter på 4 miljoner bilar som idag rullar på de svenska vägarna. b) ett annat sätt vore ett sänkt pumppris via borttagande av importtullen samt sänkning av momssatsen på etanol c) utbyggnad av gasnätet och sänkning av pumppriset via momssatsen.

Andelen dieselbilar av de totala nybilsregistreringarna var 31,0 % i januari, vilket är den högsta noteringen någonsin för en enskild månad. Januari förra året var dieselandelen 18,2%.

- Dieselbilarnas fortsatta framgångar på den svenska bilmarknaden är också en framgång för miljön eftersom en dieselbil släpper ut 20% mindre koldioxid än en bensinbil, säger Bertil Moldén. BIL Sweden hoppas nu på att riksdagen tar bort straffskatten – den sk 1,3 faktorn – på dieselbilars fordonsskatt. Detta skulle få dieselandelen att öka än mer under kalenderåret 2007, och vi skulle ytterligare närma oss europasnittet där varannan ny bil är en diesel, avslutar Bertil Moldén.

Miljöbilsandelen var 14,9% i januari vilket kan jämföras med 12,4% samma månad förra året. Huvuddelen av dessa bilar var tjänstebilar.

Detaljerad information inkl registreringar av miljöbilar finns i bifogade material.

För mer information kontakta VD Bertil Moldén, tfn 08-701 63 61 eller 070-638 65 31

Pressmeddelande
http://www.bilsweden.se/files/nyreg0701.pdf

Topplista
http://www.bilsweden.se/files/topplistajan07.pdf