Linköpings kommun

Rekordmånga arbetar i Linköping och pendlar till kommunen

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 07:00 CET

Antalet förvärvsarbetande i Linköping ökade med 1 859 personer förra året, vilket är en rekordstor ökning. Även arbetspendlingen in till Linköping ökar, framför allt från Norrköping, Mjölby och Motala.

77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 2014, en ökning med 1 859 personer jämfört med 2013, vilket är den största ökningen någonsin för ett enskilt år i Linköping. Det är även det största absoluta antalet förvärvsarbetande.

Under 2014 var resebyråer, bevakningstjänst och fastighetsservice den näringsgren som ökade mest. Näst mest ökade näringsgrenen transport- och magasinering och därefter utbildning.

Inpendlingen till kommunen fortsatte att öka under året. Drygt 18 500 personer pendlade in till kommunen. Utpendlingen minskade däremot något och knappt 10 600 personer pendlade från Linköping för att förvärvsarbeta i en annan kommun. Pendlingsöverskottet 2014 uppgick därmed nästan till 8 000 personer. I statistiken ingår inte pendlande studenter.

Från Norrköping pendlade 4 381 personer in till Linköping, från Mjölby 3 399 personer och från Motala 2 931.

Linköping hade sin största utpendling till Norrköping med 2 823 personer, Mjölby 1 462 personer och Stockholms län med 1 660 personer.

Statistikmeddelandet bifogas i länk.

För ytterligare information kontakta Jimmy Lindahl, Statistik & Utredningar, 013 – 20 61 76.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.