Statistiska centralbyrån, SCB

Rekordmånga föddes i juli

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 10:10 CEST

Så många som 9 147 barn föddes i juli månad vilket är 10 procent fler än i juli förra året. Men ökningen för hela perioden januari till juli är mer blygsam med 3 procent. Att 9 000 barn eller fler föds i samma månad har inte hänt sedan 1995.

Under juli månad i år föddes 9 147 barn. Det motsvarar en ökning på 10 procent jämfört med juli förra året, då 8 317 barn föddes. Det är första gången sedan 1995 som mer än 9 000 barn fötts i samma månad.

Förra året föddes 95 815 barn. Normalt föds det flest barn i någon av månaderna mars, april eller maj. I år var det fler barn som föddes i juli än i någon av dessa månader. Att juli månad har flest antal födda under året har troligtvis aldrig tidigare inträffat.

Om vi jämför årets första sju månader med samma period förra året är ökningen mera blygsamma 3,2 procent. Det betyder att även om rekordmånga barn föddes i juli månad har vi långt kvar till de höga födelsetalen i början på 1990-talet. Och ännu kan vi inte se om ökningen kommer att bestå även under kommande månader eller om den bara är tillfällig. Siffrorna för augusti blir klara i början av oktober. Totalt har drygt 59 500 barn fötts t.o.m. juli i år.

Om juli månads nivå skulle gälla fortsättningsvis kommer kvinnor att få knappt 1,8 barn i genomsnitt. För att befolkningen fullt ut ska kunna ersätta sig själva krävs minst 2,1 barn per kvinna. När det föddes som mest barn i början av 1990-talet låg siffran på just 2,1.

Mer information:
Varje månad publicerar SCB statistik över folkmängden och befolkningsförändringar för riket. Här redovisas månadsvis antalet födda och döda, in- och utvandrare, giftermål och skilsmässor för tiden 2001 till 2003. Siffrorna hittar du på vår webbplats under;
http://www.scb.se/statistik/be0101/BE0101tab20manad.asp
http://www.scb.se/statistik/be0101/BE0101tab1prel.asp

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Statistikprodukt
På vår webbplats finns de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen samt information om statistikens kvalitet och framställningssätt

Statistiken är än så länge preliminär. Definitiva födelsesiffror för 2003 presenteras i februari 2004.