Boplats Göteborg

Rekordmånga hyresrätter i centrum 2010

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 09:58 CET

Under 2010 annonserades 1 546 hyresrätter i centrala Göteborg. Det är fler än någonsin. Samtidigt minskade det totala utbudet av lägenhetsannonser.

Det är främst två orsaker till att så många centrala hyresrätter annonserades 2010.
- Nyproduktionen på Friggagatan och Gårda har betytt mycket. Det är flera hundra hyresrätter som har färdigställts och hyrts ut, säger Shahbaz Khan, informatör på Boplats Göteborg.

9 200 hyresrätter annonserades på Boplats Göteborg 2010, mot 9 702 året innan.
- Minskningen är jämnt fördelad över olika stadsdelar och syns bland privata och allmännyttiga bolag, vilket tyder på en minskning av omsättningen av hyresrätter totalt under 2010, säger Shahbaz Khan.

Samlad marknadsplats
148 olika fastighetsägare annonserade hyresrätter på Boplats under 2010, vilket speglar den centrala roll som Boplats har idag för att presentera det samlade utbudet av hyresrätter i Göteborg. Av de annonserade lägenheterna kom 40 procent från privata fastighetsägare.

Större region – nya avtal

Under 2010 tecknade Boplats Göteborg avtal med fler bostadsföretag inom pendlingsavstånd i regionen. I takt med att infrastrukturen byggs ut kommer även bostadsmarknaden att omfatta en större regional utbredning. Idag kommer åtta procent av lägenhetsannonserna på Boplats från kommuner utanför Göteborg.

Den 1 000:e Ungahemslägenheten
Det kommunala projektet Ungahem uppnådde som utlovat den tusende lägenheten under mandatperioden. Lägenheterna har öronmärkts för icke högskolestuderande ungdomar i Göteborg. Ungahem kommer även fortsättningsvis att finnas kvar.

Komplex bostadsmarknad
Vid årsskiftet var 107 798 registrerade på Boplats Göteborg och varje lägenhet söktes i snitt av 715 personer. Samtidigt var det fortfarande en minoritet, 37 procent, som tackade ja till en lägenhet efter att ha varit på visning.
- Cirka två tredjedelar av de som är registrerade på Boplats Göteborg söker färre än en lägenhet per månad. Och de flesta som får lägenhetserbjudanden tackar sedan nej till det. Det är en bild av verkligheten. Samtidigt är drygt 12 000 registrerade som inneboende, utan egen bostad. Det är ett annat perspektiv, säger Shahbaz Khan.

Litet bolag
Även om verksamheten berör många medborgare är Boplats Göteborg ett litet bolag. Under 2010 var omsättningen 9 431 000 kronor, och antalet anställda sju. Av den totala omsättningen utgör driftsbidraget från Göteborgs Stad 4 179 000.

 

 

För ytterligare information:
Shahbaz Khan, informatör, Boplats Göteborg, 031 100 254, 0733 18 53 03

 

Boplats Göteborg är en marknadsplats för bostäder i Göteborg. Boplats Göteborg ägs av Göteborgs Stad, de kommunala bostadsbolagen Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) och Familjebostäder i Göteborg AB samt de privata fastighetsägarna genom Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Boplats Göteborg förmedlar inga lägenheter, det görs alltid av bostadsbolagen själva. För mer information besök www.boplats.se. Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg.