Länsstyrelsen i Norrbottens län

Rekordmånga kvinnor investerar

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:50 CET

Mer än hälften av de nystartade företag som erhöll Mikrobidrag av länsstyrelsen under 2006 startades av kvinnor. Det är "alla tiders rekord" i kvinnligt nyföretagande i Norrbottens län - och troligen i Sverige.Sju av tio av de företag som under 2006 erhöll Mikrobidrag - som är en del av Regionalt bidrag till företagsutveckling - var nystartade. Av dessa nya var 54,3 procent företag startade av kvinnor.- Det har aldrig tidigare hänt att vi haft så hög representation av företag startade och drivna av kvinnor som under 2006. Resultatet måste också sättas i relation till att cirka 30 procent av de nystartade företagen startas av kvinnor, säger Anja Ejderberg, chef för företagsstödsenheten vid länsstyrelsen.Även om kvinnorna ökar i antal är investeringarna fortfarande små. Kvinnorna startar i liten skala och är försiktiga när det gäller investeringar. Totalt var investeringsunderlaget till företag drivna av kvinnor 12,5 miljoner kronor, varav 3,8 miljoner utgjorde stöd.Kvinnor sällan i konkurs

Länsstyrelsens uppföljning av landsbygdsstöd till kvinnor mellan åren 1999-2000 som visade samma sak. Kvinnorna investerar försiktigare och går väldigt sällan i konkurs. Jämfört med de företag som drevs av män och som fått stöd av länsstyrelsen, låg konkurserna på 1,3 procent bland företag ledda av kvinnor och på elva procent bland företag ledda av män.Kvinnorna startar företag inom en mängd olika branscher. Länsstyrelsen har under 2006 beviljat stöd till nystart inom turism, hantverk, formgivning samt olika typer av företagstjänster som exempelvis konsultverksamhet, grafisk design, reklambyrå och kontorsservice.En branschmässig jämförelse mellan kvinnor och män visar att de största investeringarna bland företag ledda av såväl kvinnor som män ligger inom turism och tillverkning.Flest får landsbygdsbidrag

Det regionala bidraget till företagsutveckling (tidigare kallat Landsbygdsstöd) är det - räknat i antal - största stödet. Det går till största delen till nystartade företag och mikroföretag, alltså företag med mindre än tio anställda. 43 procent av de som erhöll Regionalt bidrag till företagsutveckling under 2006 var nystartade företag. Av dessa var 36,5 procent företag startade av kvinnor.- Länsstyrelsen har under många år prioriterat företag som startas och leds av kvinnor. Prioriteringarna har börjat ge resultat. Det är en myt att det bara är män som söker och får stöd till sina företag. Däremot kvarstår det faktum att kvinnorna är försiktigare i sina investeringar, konstaterar Anja Ejderberg.För mer information kontakta:Anja Ejderberg, chef för företagsstödsenheten, tel 0920-962 12

Kenneth Wågman, handläggare företagsstödsenheten, tel 070-346 6120

Caj Norén, pressekreterare, tel 070-689 6054

Bakgrund

Totalt visar företagsstödens fördelning i Norrbottens län under 2006 att tillverkningsindustrin investerade mest - drygt 140 miljoner kronor varav 37,8 miljoner kronor i stöd. Turistnäringen investerade 83 miljoner kronor och erhöll 21,9 miljoner kronor i stöd. Därefter kom biltestverksamheten med 40 miljoner i investeringar och 7,5 miljoner kronor i företagsstöd från länsstyrelsen.Länsstyrelsen har under 2006 beslutat om totalt 74,8 miljoner kronor i regionalpolitiska företagsstöd varav 19,5 miljoner kronor i form av EU-medel. Totalt har företagen i Norrbotten, varav de flesta är mikroföretag, investerat för drygt 280 miljoner kronor.