Riksdagen

Rekordmånga motioner till Ungdomens riksdag 2007

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:02 CET

Av 236 anmälda gymnasieklasser till Ungdomens riksdag, med samtliga valkretsar i landet representerade, har 198 skickat in fristående motioner. Bland annat handlar motionerna om alkolås, ungdomsarbetslöshet, idrottsundervisningen och slopad moms på ekologiskt producerade varor. De flesta motionerna faller inom utbildningsutskottets ansvarsområde.

Fredagen den 23 mars samlas 349 klassrepresentanter i Riksdagshuset för att pröva på uppdraget som riksdagsledamöter. Ungdomarna arbetar i utskott där de debatterar sina fristående motioner och de sammanträder i plenisalen för att debattera och votera kring hemlig rumsavlyssning, buggning, som nytt hemligt tvångsmedel. Vid en frågestund med regeringen ställer ungdomarna frågor direkt till statsråd. Utskottsarbetet leds av riksdagsledamöter och arbetet i kammaren leds av talmannen.

För att få delta måste klasserna även skicka in en följdmotion med anledning av ett regeringsförslag. Arbetet är nu påbörjat med att skriva följdmotioner utifrån regeringens proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning. Regeringens buggningsförslag behandlades i riksdagen under våren. Ledamöter från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet begärde att förslaget skulle vila i ett år med hänvisning till en paragraf i regeringsformen angående behandling av förslag som begränsar vissa grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Ungdomens riksdag kommer därför att behandla ärendet innan riksdagen åter tar upp det.

Mer information om Ungdomens riksdag, uppgifter om anmälan och dokument från Ungdomens riksdag 2004 finns på www.riksdagen.se.

För ytterligare upplysningar: Kontakta projektledaren för Ungdomens riksdag 2007, Camilla Rehn, telefon 08-786 66 88 eller mobil 0704-64 37 02Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48