Njurförbundet

Rekordmånga njurtransplantationer under 2017

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2018 04:30 CET

Antalet donationer med organ från avlidna fortsätter att öka. Det visar nya siffror från Svensk Transplantationsförening. Totalt fick 474 njursjuka en ny njure 2017, vilket är rekord.

Under 2017 donerade 188 personer sina organ efter döden, vilket är tre stycken fler än året innan. Varje donator kan rädda upp till åtta liv.

  • Det är glädjande att antalet donatorer ökar, detta gjorde att fler allvarligt sjuka kunde få ett nytt organ transplanterat säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet.

Totalt sett fick 474 njursjuka en ny njure transplanterad 2017, med njurar från såväl avlidna som levande donatorer, vilket är rekord och en ökning med tio procent.

  • Tyvärr råder stora regionala skillnader som utmärker statistiken och visar att siffrorna överlag borde vara ännu bättre. Där det finns ambition att öka antalet organdonationer ser vi att påtagliga förbättringar sker. Södra Sjukvårdsregionen är ett sådant exempel. Njurförbundet hade hoppats att regeringen skulle genomföra de lagändringar som Anders Milton föreslog i sin utredning (SOU 2015:84), vilket skulle undanröja många av hinder som råder för organdonationer. Nu sker inte detta vilket Njurförbundet beklagar säger Håkan Hedman.

Sverige ligger fortfarande långt efter flera andra länder i Europa beträffande organdonationer.

För mer information:Håkan Hedman, förbundsordförande, Njurförbundet. tel: 070-718 16 70
hakan.hedman@njurforbundet.se

Fakta 2017:

Organdonationer 188

Njurtransplantationer 474, varav 125 med levande donator

Hjärttransplantationer 62

Lungtransplantationer 64

Levertransplantationer 181

Patienter på väntelistan 800, varav 680 väntar på en njure (per 30/9 2016)

Källor: Svensk Transplantationsförening och Socialstyrelsen

Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället, speciellt med inriktning på njursjukas situation i vården. I dag är vi cirka 4 200 medlemmar i alla åldrar. 

Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Vi är en del av opinionen och visar på lösningar som både kan ge njursjuka ett bättre liv och är bra för samhället.