Novartis Onkologi

Rekordmånga nya cancerläkemedel på gång – Novartis Onkologi toppar det medicinska laget

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 08:31 CEST

Björn Paulsson är ny chef för den medicinska avdelningen vid Novartis Onkologi.

Han är läkare och har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling från en rad ledande befattningar inom life science-sektorn.

Under hans ledning växer nu den medicinska avdelningen inför de kommande årens rekordmånga lanseringar av nya cancerläkemedel.

– Det onkologiska forskningsfältet är spännande och det är extra inspirerande att få arbeta med Novartis som har en av branschens starkaste pipelines inom området, säger Björn Paulsson.

Han kommer till Novartis Onkologi i en tid när den forskande läkemedelsindustrin står inför stora utmaningar. En väg till framgång inom innovativ läkemedelsutveckling är att skapa fler strategiska samarbeten med den akademiska forskningen, något som även Björn Paulsson brinner för.

– Sverige har unika förutsättningar för framgångsrik forskning. Vi har många cancerforskare som håller yppersta världsklass och de svenska registren är en veritabel guldgruva för forskningen, säger Björn Paulsson. Som ett av de ledande företagen i kampen mot cancer är det här en av våra högst prioriterade frågor.

Björn Paulsson har i drygt 20 år haft ledande medicinska uppdrag inom det neurovetenskapliga området på AstraZeneca. Närmast kommer han från SOBI, Swedish Orphan Biovitrum, där han fokuserat på läkemedelsutveckling inom neonatologi.

– Cancerområdet är nu inne i ett spännande utvecklingsskede med ökad molekylär förståelse som möjliggör många nya riktade behandlingsalternativ. Jag ser fram emot möjligheten att få vara med och ta fram nya innovativa behandlingar som kan lindra och rädda liv.

Nu får Björn Paulsson använda sin gedigna erfarenhet i uppbyggnaden av en kraftfull medicinsk grupp med expertis inom onkologi och hematologi.

– Ett av skälen att jag började hos Novartis är att man här är beredd att formera en stark svensk medicinsk avdelning som återspeglar det forskningsintensiva läkemedelsbolagets stora satsningar, säger han.

Blodcancer – i forskningens framkant
Ett forskningsområde som är extra aktuellt är KML, kronisk myeloisk leukemi, där nya behandlingar bidragit till att förvandla denna sjukdom från att vara en dödlig blodcancer till ett kroniskt tillstånd som patienterna kan leva med år efter år. Nu tas nästa steg i utvecklingen då den fortsatta forskningen koncentreras på att uppnå så kallad behandlingsfri remission: Ett omfattande prövningsprogram är igång för att utvärdera möjligheten att avsluta behandlingen när det inte längre går att hitta några spår av leukemiceller i blodet.

Flera svenska sjukhus deltar i detta angelägna forskningsprojekt, så kallade stoppstudier.

Björn Paulsson är imponerad av utvecklingen, som han hoppas kan överföras även till andra områden.
– Möjligheten öppnar helt nya perspektiv – både vad gäller att minska vårdkostnader och att mildra mänskligt lidande.

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34


Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2012 till 57 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 6,7 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 125 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se