Socialdemokraterna Värmdö

Rekordmånga S-kandidater till Värmdös kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2014 15:30 CET

Nästan 90 personer vill stå på valsedeln för Socialdemokraterna i Värmdös kommunval den 14 september 2014. Det står klart sedan tiden för medlemmarna att nominera gick ut förra veckan.

– Det är fantastiskt roligt och en historisk siffra, säger Sven-Inge Landmark, valberedningens ordförande (S).

Socialdemokraterna har medvind, inte bara i landet utan framför allt i Värmdö. Medlemstillströmningen är god och nu uppe i över 300.

– Vi såg en ökning redan efter förra höstens omorganisation av skolan, säger Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S). Det är många som vill engagera sig, främst i skolfrågan, men också i sociala frågor och bostadsfrågor. Det finns en stark önskan bland värmdöborna om att det är dags att byta styre nu.

Den här vinden har nu också resulterat i att ett rekordstort antal personer vill representera partiet i kommunens högsta beslutande organ, fullmäktige. Hittills har hela 87 personer nominerats.

Socialdemokraterna i Värmdö genomför inte, som flera andra partier, provval bland sina medlemmar. I stället har partiet infört en process där medlemmarna först får svara på en enkät. Därefter kallas alla till en videofilmad intervju. Alla får också skriva på en etikförsäkran.

Efter intervjuerna ska valberedningen föreslå i vilken ordning på listan namnen ska stå. Om S i Värmdö får lika många mandat som efter förra valet, kommer de 15 första personerna in i fullmäktige direkt. Ju fler röster, desto fler mandat. Totalt finns det 51 platser i Värmdös kommunfullmäktige.

– Vårt mål är förstås att ta några mandat till, säger Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S).

Totalt ryms det bara 67 namn på valsedeln (för att namnen ska vara läsbara).

– Det blir ett hårt och angenämt arbete att vaska fram de kandidater vi anser vara mest lämpliga. I den processen har vi några uttalade kriterier, som föryngring, mångfald, kunskap och erfarenhet, säger Sven-Inge Landmark (S).

Socialdemokraterna kommer sannolikt också att presentera en egen valsedel med kandidater som inte har fyllt 36 år (21 procent av de nominerade).

Den slutliga listan ska antas av årsmötet den 22 mars.


FAKTA: kandidaterna

Könsfördelning

Kvinnor: 44 procent

Män: 56 procent


Åldersfördelning

18-29 år: 15 procent

30-39 år: 14 procent

40-49 år: 22 procent

50-59 år: 12 procent

60-69 år: 24 procent

70-79 år: 13 procent

Kommundelsfördelning:

Djurö: 10 procent

Gustavsberg: 46 procent

Ingarö: 15 procent

Värmdö: 29 procent


Kontakt

Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S), 070-556 06 30

Sven-Inge Landmark, valberedningens ordförande (S), 08-570 317 37