Eskilstuna kommun

Pressmeddelande: Rekordmånga sökte förskoleklass digitalt

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 09:15 CET

Valet till förskoleklass i Eskilstuna kommun är klart. Det var 1 268 barn som skulle välja skola i år, vilket är några fler än i fjol (1 243 antal sökande). Alla blivande sexåringar erbjuds plats på en skola i närheten av hemmet men kan också välja att söka annan skola.

De flesta får sitt förstahandsval av skola tillgodosett. I år är det Björktorpsskolan, Djurgårdsskolan, Gökstensskolan, Hällby skola, Lundbyskolan, Slagstaskolan och Ärstaskolan som har fler sökande än platser. På dessa skolor har turordningslistor upprättats och utifrån dessa listor fördelas eventuella lediga platser enligt kommunens urvalskriterier för förskoleklassvalet.

Valet till musikklass årskurs 4 på Djurgårdsskolan har samtidigt avslutats. I år var det 35 elever som sökte till musikklassen och 30 av dessa antogs.

Av barnen som ska börja förskoleklass till hösten var det 21 procent som sökte en annan skola än den anvisade, vilket kan innebära en annan kommunal skola eller en friskola. Förra året var det 17 procent som sökte en annan skola än den anvisade.

I fjol var det 85 procent som gjorde valet till förskoleklass i kommunens e-tjänst inom den aktuella tidsperioden. I år var andelen 90 procent.

- Det är glädjande att e-tjänsten för skolvalet nu är så inarbetad eftersom det digitala valet underlättar vår planering. Under hösten genomförde vi riktade insatser mot förskolorna för att få ännu fler föräldrar att förstå att de ska göra ett skolval och detta arbete föll väl ut, säger biträdande skolchef för grundskolan Anna Landehag.

Från och med fredag den 5 februari kan målsmän logga in i kommunens e-tjänst och se sitt barns skolplacering. Placeringsbeslutet skickas också med posten hem till alla familjer under vecka 6.

Friskolorna hanterar sina egna skolvalsantagningar.

-----------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta biträdande skolchef för grundskolan Anna Landehag, telefon 070-086 28 75

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.