Ung Företagsamhet Borås

Rekordmånga unga företagare i Sjuhärad och Alingsås

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 14:34 CET

Pressmeddelande 2013-12-16

Ny statistik från Ung Företagsamhet i Älvsborg:

Elever i Älvsborg slår nytt rekord i företagande

Utbildningskonceptet UF-företagande fortsätter att locka fler ungdomar att driva eget företag på gymnasiet. Enligt ny statistik från Ung Företagsamhet uppgår årets kull av antalet registrerade UF-företagare i Älvsborg (Sjuhärad & Alingsås) till 1004st, en ökning med 22 procent jämfört med förra året.

- Samtidigt som antal elever som valt att driva ett UF-företag i regionen ökar, visar våra siffror att ett ökat fokus på entreprenörskap är en lyckad framtidssatsning. Vi vet att det har effekt - det genererar tillväxt, skapar sysselsättning och ökar möjligheterna på arbetsmarknaden för våra ungdomar, säger Johanna Heleander, Regionchef på Ung Företagsamhet i Älvsborg.

En studie, Effekter av utbildning i entreprenörskap, är framtagen av Karl Wennberg, docent Handelshögskolan i Stockholm och Niklas Elert, doktorand Örebro Universitet. Forskarna har i rapporten följt elever som drev UF-företag 1994-1996 och undersökt deras nuvarande position på arbetsmarknaden. Beskrivande statistik avslöjar flera långsiktigt positiva effekter av att driva ett UF-företag, exempelvis att deltagarna i studien hade 12 procent högre årsinkomst än kontrollgruppen och att fd UF-are blir företagare i större utsträckning, mer ofta blir chefer, klarar högre studier bättre och har färre arbetslöshetsdagar än kontrollgruppen.

Ung Företagsamhet är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap i skolan. UF-företagande innebär att gymnasieelever under ett läsår får starta, driva och avveckla ett eget företag, så kallat UF-företag. Sedan starten 1980 har drygt 279 000 elever drivit UF-företag och under 2013 har utbildningen lockat inte mindre än 21 901 elever i hela landet. vilket gör Sverige procentuellt sett bäst i EU. 

Regional statistik, läsåret 2013-20141004

 antal elever som driver UF-företag 260 

antal UF-företag

120 antal UF-lärare

301 antal UF-rådgivare

Läsåret 2012/2013 klarade 94% av alla UF-elever alla grundläggande moment och fick ett intyg på att de drivit ett godkänt UF-företag under ett läsår.

För statistik besök: http://www.ungforetagsamhet.se/

För mer information, kontakta:Johanna Heleander, regionchef, Ung Företagsamhet i Älvsborg,

Tel: 0706-141365, E-post: Johanna.heleandernabelaungforetagsamhet.se


I Ung Företagsamhet Älvsborg läser ca 28% av alla gymnasieelever UF. Undersökningar visar att 24 procent, av dem som drivit UF-företag genom historien, tio år senare har företagarerfarenhet. I snitt anställer de fyra personer vilket gör att dessa elever har bidragit till minst 180 000 nya arbetstillfällen.