Ung Företagsamhet Skåne

Rekordmånga ungdomar driver UF-företag läsåret 2015/2016

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 15:01 CET

Drygt 26 400 ungdomar driver egna företag på gymnasiet i år. Det är ett rekord för Ung Företagsamhet i Sverige. I Skåne är motsvarande siffra 2620 ungdomar.

Hela 26 430 elever driver UF-företag läsåret 2015/2016, en ökning med 8 procent jämfört med förra året. I Skåne är motsvarande siffra 2620 elever, en ökning med 10 procent jämfört med förra året. Det visar färsk statistik från organisationen Ung Företagsamhet som står bakom utbildningen.


– Det är självklart jätteroligt att intresset för vår utbildning fortsätter att öka. Det är viktigt både för Skåne och för hela Sverige. Genom att driva UF-företag får ungdomarna insikt och förståelse för företagande. Många elever får för första gången en kontakt med det lokala näringslivet och viktiga kunskaper inför framtiden oavsett om det väljer att bli anställda eller företagare, säger Susan Wahlgren Persson Regionchef på Ung Företagsamhet i Skåne.


Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som jobbar med entreprenörskap i skolan. UF-företagande är en processutbildning där gymnasieelever under ett läsår får starta, driva och avveckla ett eget företag. Eleverna går igenom samma stadier som ett riktigt företag men i en trygg miljö. Sedan starten 1980 har drygt 330 000 elever drivit UF-företag. I år är det alltså 26 430 gymnasieelever i hela Sverige som tillsammans driver 8 243 företag. Motsvarande siffror i Skåne är 2620 elever och 804 företag.

Faktaruta om UF-företagande

  • Läsåret 2015/2016 driver 26 430 gymnasieelever UF-företag i Sverige. Av dessa är 2620 i Skåne
  • UF-företagande erbjuds i 212 av Sveriges 290 kommuner.
  • UF-företagande bedrivs på 607 gymnasieskolor i Sverige och på 79 av 129 gymnasieskolor i Skåne.
  • Antalet UF-företag har ökat med 9 procent sedan läsåret 2014/2015 motsvarande ökning är 13% i Skåne.
  • Fördelningen mellan män och kvinnor som driver UF-företag läsåret 2015/2016 är 50/50
    (51 % kvinnor och 49 % män läsåret 2014/2015). Motsvarande siffror i Skåne är 49 % kvinnor och 51% män läsåret 2015/2016 (51% män och 49% kvinnor läsåret 2014/2015)
  • 62 procent av UF-företagarna går på studieförberedande program, 36 procent går på yrkesprogram. (2 procent går andra utbildningar). Motsvarande siffror i Skåne är 66% på studieförberedande och 33 % går på yrkesprogrammen (1% går andra utbildningar.)
  • I år driver även elever på Introduktionsprogrammen UF-företag.

r information/statistik besök: http://www.ungforetagsamhet.se/

För mer information, kontakta:Susan Wahlgren Persson regionchef på Ung Företagsamhet Skåne Tel: 0709-383717, E-post: susan.wahlgren@ungforetagsamhet.se

Om Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Läsåret 2015/2016 driver 26 430 gymnasieelever företag under ett år. Vi erbjuder lärare utbildning och vägledning. Eleverna utvecklar sin kreativitet, företagsamhet och kunskap om företagande, genom en kombination av praktik och teori. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan, där erbjuder vi tre läromedel; Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi. Vi driver även nätverket UF-alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och ca 100 anställda i hela landet.

Ung Företagsamhet Skåne är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet vill ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Ung Företagsamhet har tre olika utbildningskoncept för grundskola och gymnasiet, varav UF-företagande är ett. Målet är att genom utbildningskonceptet UF-företagande ge ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. UF-företagande innebär att elever under ett läsår får driva egna företag, så kallade UF-företag under handledning och med stödmaterial.