SBAB

Rekordmånga väljer rörlig boränta

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:25 CEST

Trots finansoro och små skillnader mellan bundna och rörliga boräntor så var an-delen bolån med rörlig ränta rekordhöga 80 procent i september. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Intresset för rörlig boränta fortsätter att öka. Andelen bolån med rörlig ränta (1 och 3 månader) steg från 73 procent i augusti till 80 procent i september medan andelen med korta bindningstider (1-4 år) minskade från 20 till 16 procent och andelen med långa bindningstider (5-10 år) minskade från 7 till 3 procent.

Till följd av Riksbankens höjning av styrräntan i början av september och den tilltagande finansoron har bolåneräntorna stigit under september. De rörliga räntorna har stigit mest och ligger nu högre än de bundna. Trots detta och trots att finansoron kan riskera att leda till högre rörliga boräntor den närmast tiden, så är andelen som väljer rörliga borän-tor den högsta på över åtta år.

- Låntagarna räknar uppenbarligen med att boräntorna kommer att sjunka framöver. Förväntningar på att Riksbanken snart ska sänka styrräntan spelar säkert in i denna be-dömning, säger Tor Borg, ränteanalytiker på SBAB.

Andelen bolån med rörlig och bunden ränta för SBAB:s nyutlåning till privatkunder

( för grafik se pdf )

Den genomsnittliga bindningstiden på SBAB:s nya lån till privatkunder nådde rekordlåga nivåer i september. Mellan augusti och september sjönk den genomsnittliga bindningsti-den från 12 månader till 9 månader. Den genomsnittliga bindningstiden har legat på 16 månader hittills under 2000-talet, som högst var bindningstiden uppe i 27 månader un-der juni 2007.

- Den stora andelen rörliga bolån och den låga genomsnittliga bindningstiden innebär att låntagarna är mer känsliga för ränteförändringar nu än de varit tidigare. När Riksbanken börjar sänka styrräntan kan det således ge en kraftfull stimulativ effekt, säger Tor Borg.

Genomsnittlig löptid för SBAB:s nyutlåning till privatkunder, månader

( för grafik se pdf )

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

( för grafik se pdf )

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100.
Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, kontakta:

Tor Borg, ränteanalytiker SBAB
Tfn: 08-614 38 84
Mobil: 0761-18 09 02
E-post: tor.borg@sbab.se

Tomas Pousette, chefsekonom SBAB
Tfn: 08-614 43 88
Mobil: 0708-92 26 63
E-post: tomas.pousette@sbab.se

Christine Brosewitz, pressansvarig SBAB
Tfn: 08-614 43 75
Mobil: 0705-47 16 11
E-post: christine.brosewitz@sbab.se


För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00