Borås Stad

Rekordökning för Borås - nu 100 221 invånare

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 17:08 CET

Borås växte i rekordtakt under 2006. Antalet nya boråsare var nära 900, och Borås slutade vid årsskiftet på 100 221 invånare. Även födelsenettot var positivt och betydligt större än föregående år.

Jämfört med 2005 gav förra året dubbelt så stort inflyttningsnetto, fyra gånger så stort födelseöverskott, och dubbelt så stor folkökning. Folkökningen blev 896 personer, att jämföra med 439 året innan.

Födelsenettot har varit negativt under ett antal år men vändes i positiva siffror 2005. Ifjol växte födelsenettot till hela 81 personer, eftersom det föddes 1 143 nya boråsare medan 1 062 gick bort. Det födelseöverskottet är en markant ökning från 2005, då motsvarande siffra var 19.

Flyttningsnettot är plus 830 personer, nästan dubbelt så stort som året innan. Den största andelen kommer från utlandet, netto 699 personer. Mot det egna länet har Borås ett netto på 172 personer. Gentemot övriga landet har Borås ett negativt netto på 41 personer - dock en något lägre siffra än föregående år.

Totalt betyder detta att Borås växer fortare även relativt sett andra kommuner. Borås är nu på tjugonde plats i befolkningstillväxt bland svenska kommuner. Föregående år hade Borås plats 30.

Mer information lämnas av planeringssekreterare Monica Lindqvist, tfn 033-35 73 22.