Caperio

REKORDOMSÄTTNING FÖR CAPERIO

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 08:59 CET

2012 är ett år som har präglats av tillväxt. Det fjärde kvartalet noterade en rekordomsättning för Caperio med en tillväxt på 17 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Sett över hela året växte omsättningen med 39 procent.

1 januari – 31 december 2012

·  Nettoomsättningen ökade med 39% till 983,3 mkr (707,0)

·  EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3)

·  Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3)

·  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,18 kr (2,65)

·  Antalet anställda ökade till 188 (141)

·  Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (1,50 kr) per aktie

1 oktober – 31 december 2012

·  Nettoomsättningen ökade med 17%  till 273,0 mkr (232,7)

·  EBITDA uppgick till 11,1 mkr (10,4)

·  Periodens resultat uppgick till 5,4 mkr (4,9)

·  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,14 kr (1,03)

–  Caperios konkurrenskraftiga erbjudande och konsolideringen i branschen har gjort det möjligt för oss att växa betydligt snabbare än marknaden. Vi har inlett samarbeten med ett stort antal nya kunder och tecknat nya ramavtal. Utöver detta har vi gjort stora investeringar i personal, geografiska etableringar samt ökat vårt strukturkapital inom erbjudande, process och systemstöd. Nästa år är siktet inställt på att stegvis stärka marginalen och närma oss vårt mål på 5 procent EBITDA-marginal, säger Christer Haglund, CEO för Caperio Holding AB.

Mer information

Fullständig bokslutskommuniké avseende januari – december 2012 för Caperio Holding AB bifogas detta pressmeddelande och finns på www.caperio.se.

Lars-Ove Wåhlander, CFO
Tel: 08-562 175 63
lars-ove.wahlander@caperio.se

Kort om Caperio: På Caperio värderar vi mötet mellan människor mer än något annat.  Nöjda medarbetare gör oss till Sveriges bästa arbetsplats och det ger i sin tur nöjda kunder och god lönsamhet. Ett högt engagemang och lång erfarenhet säkerställer Caperios ansvar hela vägen. Före, under och efter en förändring finns vi som stöd så att din IT-miljö förvaltas och utvecklas. 

2012 omsatte Caperio ca 983 MSEK och har ca 200 anställda fördelade på sju orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är Certified Adviser och Likviditetsgarant.