Moelven ByggModul AB

Rekordomsättning för Moelven Byggmodul

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 19:10 CET

För fjolåret landar omsättningen på knappt en miljard, företagets bästa någonsin, och sedan 2009 har antalet anställda nästa fyrfaldigats. Bakom framgångarna ligger ett ökat fokus på bostäder.

Liksom många andra drabbades Moelven Byggmodul hårt under krisåret 2009. Men sedan dess har företaget återhämtat sig snabbt, och har för närvarande högtryck i verksamheten. Jämfört med 2009 har antalet anställda fyrfaldigats och omsättningen har ökat med 660 miljoner kronor till cirka 900 miljoner för 2011, företagets bästa någonsin, enligt Nya Wermlands-Tidningen.

- Vi har nu full beläggning i fabriken fram till semestern och många bokningar inför hösten vilket gör att det ser bra ut. Idag har vi anbud ute på projektsidan på omkring en miljard, säger vd Johan Sandström.

En förklaring till framgångarna är en ökad satsning på bostäder; äldreboenden, bostadsrätter och takpåbyggnader. Genom att vara involverade i hela byggprojekten och leverera kompletta lösningar uppnår företaget också en kortare byggtid, höjd kalkylsäkerhet, högre kostnadseffektivitet och en höjd produktkvalitet.

Den ökade produktionen har möjliggjort omfattande investeringar. i Värmlandsbro har man köpt nya lokaler av kommunen och även byggt en ny inredningslinje och en ny kapanläggning.

- Total har vi investerat 15 miljoner kronor på mindre än två år, säger Johan Samuelsson.

Anläggningen i Värmlandsbro är Moelven Byggmoduls största, med i dagsläget 160 anställd och en produktion på 50 moduler per vecka, motsvarande 1 500 kvadratmeter. Produktionsenheterna i Kil, Torsby och Sandsjöfors sysselsätter ytterligare 170 personer, och dessutom är cirka 100 personer inhyrda i produktionen.

Moelven ByggModul AB ingår i den Norska Moelven koncernen. Moelven har under lång tid byggt upp nordens bredaste produktprogram inom industriellt byggande och är idag nordens ledande producent av industriframsträllda byggmoduler i trä. Vår vision är att marknaden alltid ska värdera vår industriella byggprocess då byggprojekt planeras.

När vi är involverade i ett byggprojekt tar vi ansvar för att skapa inspirerande miljöer för den nutida och framtida människan. Miljöerna formas i samarbete mellan uppdragsgivare och arkitekter. Oavsett vad vi levererar, har vi som mål att skapa Goda rum.