Svenska Dagbladet AB, SvD

Rekordresultat för SvD - omsättningen sprängde miljardvall

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 16:33 CET

Rekordresultat för SvD - omsättningen sprängde miljardvall - rättelse


Framgångarna fortsätter för SvD. Förutom ett rekordresultat har tidningen Svenska Dagbladet åter ökat sin upplaga samtidigt som SvD Nya Medier på kort tid blivit Sveriges största morgontidningsaktör på nätet med över miljonen besökare varje vecka.

Svenska Dagbladet-koncernens rörelseresultat för 2006 uppgick till 34,3 Mkr, att jämföras med 12,6 Mkr ifjol. SvD noterade en starkt fjärde kvartal med ett resultat på 15,4 Mkr (6,6 Mkr).

För tidningen Svenska Dagbladet blev vinsten 28,7 (16,3 Mkr). SvD Nya Medier kan för första gången notera ett positivt resultat: 5,6 Mkr (-3,6 Mkr).

Den kraftiga resultatförbättringen kan till största delen förklaras med ökade intäkter. Upplageintäkterna ökade med 7,7 procent till 442 Mkr. Upplagan i hela landet blev 194.900 exemplar, en ökning med 6.600 från fjolårets 188.300. I Stockholm blev ökningen 2.800 ex, från 124.500 till 127.300.

Annonsintäkterna för mediehuset SvD ökade med 20 procent till drygt 521 Mkr. Av dessa svarade papperstidningen för 448 MKr och SvD:s sajter för 74 Mkr, vilket motsvarar en ökning av nätintäkterna med 134 procent jämfört med fjolåret.

De totala intäkterna passerade för första gången en miljard kronor och uppgick till 1.036 Mkr (805 Mkr). SvD ökade sin andel av annonsmarknaden på nästan alla segment.

Samtidigt steg SvD-koncernens kostnader med 96 miljoner till 1.002 Mkr. Ökningen beror främst på omfattande satsningar inom de digitala medierna för att ta strategiska positioner i syfte att ytterligare stärka mediehuset SvD:s konkurrenskraft. Andra större kostnader var papperstidningens satsning på en fördjupad helgläsning i den nya SvD Söndag med de framgångsrika näringslivs- respektive kulturmagasinen N och K.

- Det känns tillfredsställande att vi kan redovisa betydande intäktsökningar på såväl annons- som upplagesidan. Resultatet visar att det lönar sig att satsa på kvalitetsjournalistik - och att våga lyssna på läsare och kunder. Trafikutvecklingen på våra sajter är dessutom helt spektakulär, säger SvD:s vd Raoul Grünthal.

Bo Hedin, vd och chefredaktör på SvD Nya Medier, är också mycket nöjd med 2006.

- Men vi får inte slå oss till ro. Vi måste hela tiden vara bättre och snabbare än våra konkurrenter. Vi är väl rustade för utmaningen att ta ytterligare marknadsandelar och öka trafiken på våra sajter, säger Bo Hedin.

Under 2006 blev SvD:s näringslivssajt E24 inte bara Sveriges största affärssajt och en välmående ettåring utan också utsedd till Årets dagstidning Nya Medier. SvD:s matsajt Tasteline som blev korad till Årets sajt, i kategorin Hälsa och livsstil. Dessutom utsågs två av SvD:s annonssäljare till Årets Säljare - och SvD Söndag hedrades med utmärkelsen Svenska Designpriset.


För mer information:
Raoul Grünthal, vd SvD - 0708-77 45 00
Bo Hedin, vd och chefredaktör SvD Nya Medier - 070-536 02 13
Staffan Samuelson, administrativ chef SvD - 070-634 50 00

Bilder:
Raoul Grünthal: http://www.svd.se/images/omsvd/raoul_grunthal_2.jpg
Bo Hedin: http://www.svd.se/images/omsvd/bo_hedin.jpg
Staffan Samuelson: http://www.svd.se/images/omsvd/staffan_samuelson.jpg