TV 4 AB

Rekordresultat för TV4

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:12 CET

Tack vare ett förbättrat resultat för TV4:s nya kanaler, en stark reklammarknad och en kraftfull satsning på programutbudet kan TV4 presentera sitt bästa bokslut någonsin. Resultatet efter finansnetto för 2006 var 395 miljoner, jämfört med 262 miljoner 2005. Även resultatet för fjärde kvartalet ökade kraftigt och uppgick till 238 miljoner kronor, vilket är en förbättring med hela 124 miljoner jämfört med samma period året före.

- Resultatet för fjärde kvartalet 2006 var 238 miljoner kronor jämfört med 114 miljoner året före. Det
innebär att TV4 för tionde kvartalet i rad har förbättrat sitt resultat. Nettoomsättningen ökade med 18
procent till 966 miljoner.

- Helårsresultatet, som uppgår till 395 miljoner kronor efter finansnetto, är det bästa någonsin för TV4-
koncernen och en förbättring med 133 miljoner jämfört med 2005.

- TV4-koncernens nettoomsättning ökade med 14 procent under 2006 till 2 962 miljoner kronor.
Reklamintäkterna för koncernens tv-kanaler inklusive TV4 Sverige ökade med 11 procent.

- Den sammanlagda tittartidsandelen för TV4:s kanaler ökade under 2006 från 27,5 procent till 29,3
procent i åldersgruppen 12-59 år.

- Riksreklamens betydelse för intäkterna har minskat och var under året 60 procent av de totala
intäkterna jämfört med 65 procent under 2005. För fem år sedan var andelen 75 procent.

- TV4:s nya kanaler ökade sin omsättning med nästan 70 procent till 360 miljoner kronor och resultatet var
76 miljoner jämfört med 16 miljoner 2005.

- TV4 Sverige ökade sin nettoomsättning med 10 procent till 407 miljoner och det är första gången
införsäljningen överstiger 400 miljoner kronor. Resultatet var 131 miljoner.


Nettoomsättningen för TV4-koncernen ökade med 14 procent under 2006 till 2 962 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto var 395 miljoner, vilket är det bästa någonsin för TV4 och en förbättring med 201 miljoner jämfört med 2005 exklusive engångsposter. Koncernens reklamintäkter ökade med 11 procent.

- Årets resultat visar att vi är på rätt väg. De utökade investeringarna i nya tv-program har slagit väl ut, vilket åter gett oss positionen som största tv-kanal. Samtidigt visar den hårdnande konkurrensen att vi måste fortsätta vår strategi att satsa på nya verksamheter och nya kanaler, säger vd Jan Scherman.

TV4:s nya kanaler TV4 Plus, TV400, TV4 Fakta och TV4 Film har kraftigt ökat sin omsättning under 2006. Nettoomsättningen uppgick till 360 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 69 procent jämfört med 2005. Resultatet ökade med 60 miljoner kronor till 76 miljoner. Samtidigt ökar även tittandet på kanalerna. TV4 Plus når nu 74 procent av de svenska hushållen och TV4 Film behåller med sina 1,6 miljoner abonnenter platsen som Sveriges största filmkanal. Under året har tre nya kanaler lagts till TV4:s kanalutbud. TV4 köpte i juni 51 procent av sportkanalen TV4 Sport-Expressen. I november lanserades TV4 Komedi, en renodlad komedikanal, och TV4 Guld, med klassiska serier. Dessutom lanserades finska editioner av TV4 Fakta och TV4 Film.

TV4 Sverige ökade sin nettoomsättning med 10 procent till 407 miljoner kronor. Det är första gången som TV4 Sveriges införsäljning överstiger 400 miljoner. Resultatet ökade med nästan 40 miljoner till 131 miljoner kronor.

- TV4 Sveriges framgångar visar tydligt att vår lokal-tv är en viktig strategisk tillgång. Jag är övertygad om att lokal-tv-reklam kommer att fortsätta att kraftigt öka i betydelse, inte bara för lokala aktörer utan även för stora annonsörer som vill anpassa sina erbjudanden till lokala marknader, säger Jan Scherman.

TV4 Nya medier redovisar lägre intäkter och resultat jämfört med året innan. Nya satsningar har dock startats under året. I juni lanserades, i samarbete med SF, TV4 Anytime som nu är landets största video on demand-tjänst. I oktober lanserades AllEars.se, ett forum för svenska musiktalanger och i december lanserades FejmTV, en sajt där användarna bland annat kan ladda upp egna videoklipp och kortfilmer.

Det nya året har startat positivt och annonsförsäljningen fortsätter att öka med närmare 5 procent. Flera nya programformat kommer att lanseras under våren liksom satsningar inom området Nya medier. TV4 Plus har förnyat sin stationsgrafik och inlett våren med en programsatsning som inneburit att kanalen vissa kvällar på bästa sändningstid har haft högre tittarsiffror än konkurrenterna TV3 och Kanal 5.


För mer information kontakta Göran Ellung, kommunikationsdirektör TV4, 070-583 42 60.