SkiStar AB

Rekordresultat igen genom stort intresse för alpin skidåkning och ökade reavinster

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2017 07:55 CET

Som kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger VD Mats Årjes:

Efter en tidig säsongstart med kyla och snö under november och en ovanligt mild december tog verksamheten fart från jul- och nyårshelgerna. När vi nu summerar halvårsresultatet presenterar vi åter igen det bästa resultatet under SkiStars historia, vilket vi gläder oss åt. Fler skidåkande gäster under januari, bl a med anledning av Valles vinterveckor och SkiStar Business, i kombination med bra sportlov samt ökade exploateringsvinster har bidragit till resultatförbättringen. Bokningsvolymen minskade från säsongstart till och med februari med 4 procent. Samtidigt har det byggts fler privata bäddar och besökande gäster har köpt SkiPass i större utsträckning. Även ökad dagtrafik till Trysil tack vare förbättrad skidprodukt genom årets nyinvesteringar och bättre kommunikationer har inneburit ökad SkiPassförsäljning.

Bokningsläget för den kvarvarande delen av säsongen är 4 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. En sen påsk innebär en längre säsong och fokus ligger på att fylla veckorna närmast påskveckan, där det fortsatt är ledig kapacitet. Med ett fortsatt ökat nyttjande av privata bäddar och utökad dagtrafik till Trysil bedöms en fortsatt positiv utveckling av SkiPassintäkterna. Samtidigt kan en tidig och varm vår i de södra delarna av Skandinavien innebära ett lägre nyttjande av privata bäddar under senare delen av vintersäsongen.

Vi har beslutat att investera 282 MSEK i Skandinavien inför den kommande säsongen omfattande ersättningsinvesteringar, moderniseringar och förstärkt snökapacitet. I St. Johann in Tirol har vi beslutat att bygga en ny gondollift med snösystem i angränsande pister till säsongen 2017/18 för totalt 17 MEUR. Investeringen innebär en kraftigt förbättrad skidprodukt i St. Johann, både för nybörjare och mer avancerade skidåkare.

Vi avvaktar fortsatt ett positivt besked från EU avseende den statliga finansieringen av Scandinavian Mountains, flygplatsen mellan Sälen och Trysil. Tidplanen, att de första planen ska kunna landa till december 2018 ligger fast.

Halvårsrapport

September 2016 – februari 2017

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 126 MSEK, 11 procent, till 1 241 MSEK (1 115), jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för det andra kvartalet förbättrades med 78 MSEK, 19 procent, till 480 MSEK (402) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 12:07 SEK (10:25), en ökning med 18 procent.

Första halvåret

  • Nettoomsättningen för det första halvåret ökade med 161 MSEK, 13 procent, till 1 358 MSEK (1 197), jämfört med föregående år.
  • Resultatet efter skatt förbättrades med 53 MSEK, 24 procent, till 273 MSEK (220), jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 6:92 SEK (5:61), en ökning med 23 procent.

Ytterligare information lämnas av:

Mats Årjes, Verkställande direktörtel +46 (0)280 880 80

Magnus Sjöholm, Ekonomi- och finansdirektörtel +46 (0)280 880 90

Kort om SkiStar:

SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50%, i Norge 31 % och totalt i Skandinavien 42 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i de tre segmenten; Skidanläggningar - Drift, Infrastruktur och Exploatering.

Bilder och filmer i SkiStars pressrum är fria för publicering tillsammans med information om SkiStar och/eller SkiStars destinationer och produkter.