Svenskt Näringsliv

Rekordstark ökning av kvinnors företagsamhet

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 11:18 CET

Under 2010 sökte sig nästan 30 000 kvinnor till företagande, visar Svenskt Näringslivs nya mätning av företagsamheten i Sverige. Det är den största ökningen sedan 2001.

Totalt sett var 2010 inte något rekordår för den totala företagsamheten. Men utvecklingen var ändå stark och bland kvinnor var ökningen högre än vi uppmätt tidigare.

- En viktig orsak är troligen införandet av Lagen om valfrihetssystem. Den har gett kvinnor som tidigare inte kunde starta företag inom sitt yrkesområde möjlighet att förverkliga sina affärsidéer, säger Christer Mård, ansvarig för Svenskt Näringslivs regionverksamhet.

Netto ökade antalet företagsamma kvinnor 2010 med 4,0 procent vilket var en mer än dubbelt så snabb ökning som för männen (1,9 procent).

Sedan 2001 har andelen kvinnor i arbetsför ålder som är engagerade i företagande ökat från 5,5 procent till 6,9 procent. Motsvarande andel bland män har ökat från  10,4 procent 2001 till 11,7 procent 2010.

Även om fler svenskar söker sig till företagande finns fortfarande stora regionala och lokala skillnader. I Danderyd ansvarar mer än 25 procent av invånarna i yrkesverksam ålder för ett företag. Motsvarande andel i Oxelösund är 6 procent.

- Utvecklingen i år visar ändå att lokala och regionala politiker kan påverka utvecklingen. Fortfarande bedrivs nästan all skola, vård och omsorg i den egna regin i många kommuner. Om fler tillåts att realisera sina företagsamma visioner inom dessa områden får vi en positiv utveckling i hela landet, säger Christer Mård.

Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning uppmärksammar människorna bakom företagen: de som valt att ansvara för ett företag antingen genom att de skaffat en f-skattesedel, är delägare i ett handelsbolag eller sitter i styrelsen för ett aktiebolag. Till skillnad från den vanliga nyföretagsstatistiken påverkas den därför inte av att företagarna väljer att ombilda sina bolag. Under 2010 medförde sådana ombildningar att nyregistreringarna av företag slog rekord i olika mätningar.

På Svenskt Näringslivs hemsida finns dels en rapport om företagsamheten i Sverige 2011, dels rapporter om utvecklingen i alla län.

För ytterligare inforamation:

Kirsten Åkerman, 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.