Swedbank

Rekordstor framtidstro bland landets skogsägare

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:14 CET

Skogsindustrin är inne i en högkonjunktur och optimismen bland landets skogsägare har aldrig varit större. Det visar årets Skogsbarometer som publiceras idag. Förväntningarna på ökade priser på både timmer och massaved har aldrig nått sådana nivåer som i årets undersökning. Många skogsägare tror också på skogen som en framtida energiproducent och det i form av främst värmeenergi.

Årets Skogsbarometer visar bland annat att:

•Drygt 50 procent av Sveriges skogsägare tror att värmeenergi är det främsta alternativa användningsområdet för skogen i framtiden. 70 procent skulle sälja sin skogsråvara till ett värmeverk om prisnivån vore densamma som till skogsindustrin.

•Förväntningarna på prisökningar för sågtimmer och massaved har aldrig varit högre sedan undersökningen startade för tio år sedan!

•Avverkningsviljan stiger hos skogsägarna. 40 procent avser att avverka kommande säsong, vilket är fem procent mer än förra året.

•Två av fem skogsägare tror på ökad lönsamhet i sitt företagande de närmaste tre åren, vilket är en ökning med 60 procent sedan 2005.

•Hela 72 procent av skogsägarna tror på fortsatt stigande priser på skogsfastigheter, trots de rekordhöga prisnivåerna. Det är tio procentenheter mer än i fjol. Ungefär 60 procent anser att det fortfarande är lönsamt att köpa skogsmark idag.

•Anmärkningsvärt är att skogsägare som har en komplett försäkring för sin skog inte har ökat nämnvärt trots stormen Gudrun och skogsbränder.

Läs hela rapporten på www.swedbank.se/skogsbarometern eller www.konsult.lrf.se/skogsbarometern


För ytterligare information
Johanna Gällstedt, Skog och Lantbruk, Swedbank, tfn: 070-222 32 42
Hans Wennberg, Skog och Lantbruk, Swedbank, tfn: 070-518 78 08
Johan Jansson, LRF Konsult Skogsbyrån, tfn: 08-657 47 43, 070-229 42 87
Skogsbarometern är en årlig rapport om det ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten,
som tagits fram av Swedbank och LRF Konsult med hjälp av Sifo, bygger på en intervjuundersökning
bland 645 skogsägare.