Banco Fonder AB

Rekordstor tilltro till ideella organisationer bland unga

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:13 CET

Idag på Alla hjärtans dag får över hundra ideella organisationer dela på drygt 60 miljoner kronor från Bancos ideella fonder - en ökning med 5,4 miljoner jämfört med 2006. Samtidigt visar en färsk Gallupundersökning att stödet för hjälpinsatser och intresset för ideella fonder är på kraftig frammarsch bland de unga.

De tre organisationer som får störst bidrag från Bancos sparare i år är Amnesty International (8 miljoner kronor), Rädda Barnen (7,6 miljoner kronor) och Barncancerfonden (4,6 miljoner kronor).
I samband med utdelningen genomför Banco varje år en undersökning för att ta pulsen på svenskarnas syn på ideella hjälporganisationer och givande.

- Undersökningen visar att fler verkar få upp ögonen för ideella fonder. Banco Ideell Miljö har exempelvis gått upp 114% de tre senaste åren, och spararna i den fonden har under samma period bidragit med drygt 9 miljoner kr till viktigt ideellt arbete. Från Banco Ideell Miljös första utdelning har det totalt delats ut 40 miljoner kronor till anslutna organisationer, säger Camilla Robinson Seippel, VD för Banco.

95 % av de yngsta har positiv bild
På frågan "Vilken är din allmänna inställning till ideella hjälporganisationer?" är det hela 95% i åldern 16-29 år som svarar "positiv" eller "mycket positiv". Motsvarande siffra bland de äldsta i undersökningen är 70%. Resultatet från årets och förra årets undersökning visar att bilden av organisationerna inte återgått till den lägre nivån som gällde före tsunamin, utan verkar ha stabiliserat sig på den höga nivån som registrerades strax efter katastrofen.

- I årets undersökning syns en förflyttning nedåt i åldrarna när det gäller vilka som skänkt pengar det senaste halvåret. Nu är det i gruppen 30-44 år vi finner flest givare. Förra året var det 60-74-åringarna som stod för den största delen, säger Camilla Robinson Seippel.

Bland de yngsta i undersökningen, d v s de som har minst pengar att röra sig med, är viljan att ge ändå stor. Varannan (50%) svensk mellan 16 och 29 år uppger att de skänkt pengar under perioden, och i gymnasieåldern 16-19 år är siffran 36%.

Rädda Barnen populära
Totalt sett har 63% av svenskarna skänkt pengar under senaste halvåret, och de organisationer man främst valt är Röda Korset följt av Rädda Barnen och Cancerfonden. På frågan vilken organisation man helst skulle skänka pengar till idag är Rädda Barnen förstahandsvalet.
Bland 16-29-åringarna är Rädda Barnen särskilt populära - drygt var fjärde (29%) skulle välja dem idag.

Ideella fonder intresserar unga
Undersökningen visar också på en svagt positiv trend kring synen på ideella fonder som ett sätt att stödja ideella organisationer. 56% av svenskarna i åldern 16-74 år är positiva eller mycket positiva till ideella fonder. Motsvarande siffra förra året var 54 %, och 2005 var det 42 %. Männen (59%) är något mer positiva än kvinnor (51%). Det är stora skillnader mellan olika åldersgrupper i synen på ideella fonder. De allra mest positiva är de yngsta (16-29 år), där 75% har en positiv syn.

Drygt var fjärde svensk (26%) mellan 16 och 74 år skulle själv kunna tänka sig att börja spara i en ideell fond. De yngsta (16-29 år) är även där mest positiva, hela 43% kan tänka sig det.

- Resultatet går hand i hand med utvecklingen vi ser bland sparare i våra ideella fonder. Där ser vi att de yngre fått upp ögonen för den här sparformen. Vi ser också att andelen män blir högre ju längre ner i åldrarna man går. Bland våra ideella sparare under 30 år är det i dag faktiskt fler män än kvinnor. Så såg det inte ut för ett par år sedan, säger Camilla Robinson Seippel.

Om undersökningen: Resultaten kan användas fritt om källan Banco anges. Telefonintervjuerna genomfördes per telefon av TNS Gallup under perioden 16-29 januari 2007. Den består av ett slumpmässigt urval av svenska folket i åldern 16-74 år. Antalet respondenter i undersökningen var totalt 587 i hela landet. Vid metodfrågor, kontakta Fredrik Erfelt på undersöknings- och analysföretaget Argument, tfn 070-560 03 42, 08-663 30 70.

Hela undersökningen, fakta om Bancos ideella utdelning och pressbilder finns på www.banco.se

För mer information kontakta:
Camilla Robinson Seippel, VD Banco
Tfn: 08-5723 54 04, 070-423 54 04
E-post: camilla.robinson.seippel@banco.se

Malin Fannberg, Pressansvarig Banco
Tfn: 08-572 353 44, 070-423 53 44
E-post: malin.fannberg@banco.se

Banco grundades 1975 och erbjuder förvaltning för traditionellt fondsparande, individuellt pensionssparande och premiepensionssparande. Idag har Banco ett fyrtiotal anställda och är en del av den globala kapitalförvaltaren ABN AMRO Asset Management, som ägs av ABN AMRO Bank. Banco har ett tjugotal fondförvaltare och moderbolaget ger dessutom tillgång till ca 400 lokala förvaltare världen över. Bancos förvaltade kapital uppgår totalt till drygt 17 miljarder kronor fördelat på ca 150 000 kunder. För information se www.banco.se