Cancer- och Allergifonden

Rekordstort antal forskningsansökningar till Cancer- och Allergifonden

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 10:16 CEST

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens ändamål är bland annat att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar. Varje år får fonden in ett stort antal forskningsansökningar.

Cancer- och Allergifonden kan med glädje konstatera att antalet ansökningar är större än någonsin, att den vetenskapliga höjden i ansökningarna är mycket tillfredställande, att ansökningarna är väl balanserade mellan områdena cancer- och allergi samt att den sammanlagda ansökningssumman överstiger 30 Mkr. Fonden är mycket attraktiv för ett stort antal väl renommerade forskare.

Beredningsarbetet har påbörjats och fondens mycket kompetenta bedömningsgrupp, som består av forskare från ett antal olika universitetssjukhus, kommer att presentera ett beslutsunderlag för styrelsen i början av december.

Insamlingsverksamheten är nu mycket intensiv för att i möjligaste mån kunna möta det stora och betydelsefulla forskningsbehovet rörande cancer- och allergisjukdomar.

- Cancer- och Allergifondens arbete är avgörande för att många forskningsprojekt inom cancer- och allergiområdet kan genomföras. Vi hade svårt att finna finansiering till vår forskning, men fonden trodde på oss och har med sina medel kraftigt bidragit till att vi nu har fått lagstiftning kring ett stort antal kemikalier som påverkar vår miljö och människan, säger Bert Van Bavel, professor i kemi vid Örebro Universitet, som i juni i år tilldelades Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris.

----------------------------------------------------------------------------

Genom att gå in på vår hemsida www.cancerochallergifonden.se kan du bidra till vår insamling. Ditt bidrag gör skillnad. På hemsidan kan du även läsa mer om en rad olika forskningsprojekt som Cancer- och Allergifonden stödjer.

För mer information, vänligen kontakta:
Lennart Sparell, tel: 0151-550150, 08-6515554

eller

Jörgen Borgsved, tel: 076-7810700
E-post: jorgen@cancerochallergifonden.se

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens ändamål är att finansiera miljörelaterad cancer- och allergiforskning samt ge stöd till enskilda, som drabbats av cancer och / eller allergi.

Bifogade filer

PDF-dokument