Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Rekordstort antal mopeder klass I

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:00 CEST

Under år 2005 ökade antalet mopeder klass I, så kallade EU-mopeder, i trafik till cirka 58 500 – det högsta antal som noterats i Sverige. Det framgår av uppgifter som SCB tagit fram på uppdrag av SIKA.

Mopeder klass I ökade också mest bland samtliga motorfordon i trafik med drygt 39 procent. Antalet motorcyklar och terrängskotrar i trafik ökade båda under år 2005 med ungefär 9 procent till cirka 225 000 respektive cirka 169 600 stycken. Mest ökade motorcyklar med de minsta och största cylindervolymerna.

Antalet personbilar i trafik uppgick vid det senaste årsskiftet till cirka 4 153 700 bilar. Det motsvarar en ökning med mindre än en procent under år 2005. 80 procent av dessa fordon ägdes av fysiska personer, varav en tredjedel ägdes av kvinnor och två tredjedelar av män. Andelen dieseldrivna bilar i trafik ökade från 5 procent vid årsskiftet 2004/2005 till 5,2 procent vid årsskiftet 2005/2006.

Antalet lastbilar i trafik ökade under år 2005 med knappt fem procent till cirka 461 200 lastbilar.

Uppgifterna är hämtade ur rapporten SIKA Statistik 2006:5 Fordon vid årsskiftet 2005/2006, som publiceras på SIKA:s och SCB:s webbplatser.


Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Niklas Kristiansson, 08-506 206 77, niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Inge Karlsson: 019-17 66 25, inge.karlsson@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.