Stockholms stad

Rekordstort födelseöverskott i Stockholm 2003

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2004 08:44 CEST

Utrednings- och statistikkontoret, Anna Carlsund, Telefon: 08-508 35 044, e-post anna.carlsund@usk.stockholm.se


Under 2003 växte Stockholms stad med knappt 3 600 invånare. Det är cirka 400 fler än föregående år. Tillväxten beror främst på det stora födelseöverskottet (differensen mellan födda och döda). Födelseöverskottet uppgick till 2 900, jämfört med 2 400 år 2002. Ökningen beror till stor del på att antalet födda ökar men också på att antalet döda minskar.

Inflyttningsöverskottet (differensen mellan in- och utflyttade) var cirka 700 personer, och är således cirka 100 personer lägre än 2002. Både nettot gentemot utlandet och övriga riket har minskat. Nettot mot utlandet var 3 200 och nettot mot övriga riket 300, jämfört med 3 900 och 600 år 2002. Nettot mot länet har däremot ökat från -3 700 år 2002 till -2 800 år 2003.

Rapporten ”Befolkningsöversikt 2003” från Utrednings- och statistikkontoret (USK) innehåller kortfattade kommentarer till diagram och tabeller över befolkningsstrukturen 2003 och befolkningsutvecklingen från 1980-talet fram till idag.