Göteborgs universitet

Rekordstort intresse för forskning bland lärare

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 10:33 CEST

Många lärare vill forska. När Göteborgs universitet nyligen utlyste sex forskartjänster för lärare var intresset rekordstort.

- Det stora intresset för forskning bland lärare ger unika möjligheter att utveckla läraryrket. Vi hade på känn att det skulle finnas ett stort intresse, men jag blev överraskad över att det var så pass många sökande, säger Jan Bengtsson, vetenskaplig ledare för forskarskolan för lärare vid Göteborgs universitet.

I början av året utlystes sex anställningar som doktorander vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning vid Göteborgs universitet. Ett särskilt behörighetskrav för antagning till forskarskolan var att de sökande skulle ha lärarexamen.
När ansökningstiden gick ut den 30 mars hade 157 ansökningar kommit in. Störst intresse var det för de båda anställningarna i pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik som fick 106 ansökningar. Ett söktryck på 53 sökande per ledig plats är antagligen ett svårslaget rekord för de flesta utbildningar.

- Att intresset för att forska inom det pedagogiska området är stort bland lärarna är givetvis väldigt positivt. Men tyvärr kommer vi att tvingas säga nej till många sökande i den främsta tätgruppen, säger Jan Bengtsson. Det behövs en förstärkt finansiering för att kunna erbjuda flera lärare forskarutbildning.

De sex anställningarna fördelar sig på fem av forskarskolans forskarutbildningsämnen: pedagogiskt arbete/ämnesdidaktik, estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, matematik/naturvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap och tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap. Det finns också möjlighet att söka till forskarskolan och dess åtta forskarutbildningsämnen med annan finansiering än de utlysta anställningarna.

De utvalda doktoranderna börjar sin utbildning den 1 september.

Kontakt:
Jan Bengtsson, vetenskaplig ledare för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) vid Göteborgs universitet
Tel: 031-786 6318, 0701-46 39 97, e-post: Jan.Bengtsson@ped.gu.se