Ordfront

Rekordstort intresse för MR-dagarna

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:42 CET

Den första talaren börjar på romani för att sedan hålla samma tal på
svenska. Den sista talaren börjar på samiska för att sedan hålla samma tal
på norska. På de sextio programpunkterna diskuterar omkring tusen deltagare
på MR-dagarna i Malmö den 23-24 november hur vi ska kunna leva tillsammans -
jämlika och olika. Program och övrig information finns på www.mrdagarna.se.

Folkrörelsernas forum för mänskliga rättigheter, MR-dagarna, genomförs i år
för femte året. Intresset är rekordstort. Antalet programpunkter har
fördubblats sedan förra ordet och antalet utställare är fler än någonsin
tidigare.

Temat, "Hur kan vi leva tillsammans - jämlika och olika?" är oerhört
aktuellt. När samhället splittras upp och stereotyper av "den andre" blommar
upp överallt. När främlingen blir en fiende. När demokratins fiender väljs
in i demokratins finrum.

Men det finns motbilder. Muslimska fredsagenter. Mångfaldsdialoger.
Människor, aktivister, som vågar ta strid för ett samhälle bortom
stereotyperna.

MR-dagarna är en samling, en mobilisering, mot dessa svartvita bilder av
varandra och för ett samhälle baserat på mänskliga rättigheter.

- Mänskliga rättigheter är inte bara är en fråga för "de andra" på andra
håll i världen. Dessa rättigheter kränks också i människors vardag här hemma
i Sverige. Stadsplanering, arbetsmarknad, bostäder, tillgång till hälso- och
sjukvård och så vidare är också frågor om mänskliga rättigheter, säger Leif
Ericsson som leder arbetet med att förbereda MR-dagarna.

MR-dagarna är en mötesplats för praktiker, forskare, politiker, tjänstemän,
aktivister och forskare kring mänskliga rättigheter. Arrangörer är
DemokratiAkademin, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga
rättigheter, Teologiska högskolan, Utrikespolitiska institutet och Ordfront
i samarbete med Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Sensus studieförbund,
Olof Palmes Internationella Center, Svenska Helsingforskommittén och Raoul
Wallenberg-institutet.

Dagarna genomförs med stöd av Sida, Utrikesdepartementet, Folke
Bernadotteakademin, Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Malmö
stad och Länsstyrelsen i Skåne län.

Läs mer på www.mrdagarna.se.

Kontakt:
Leif Ericsson, 070-664 96 54
Peter Gustavsson, 070-638 10 75