NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Rekordstort nyföretagande inte tillräckligt för tillväxt på lång sikt

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 11:09 CET

Nyföretagandet fortsätter att öka och allt fler kan tänka sig att bli företagare. Men det räcker inte. För att skapa tillväxt på lång sikt krävs fler växande företag. Nuteks Årsbok 2007 visar att det är de små och de stora företagen som bidrar till tillväxten i Sverige. De medelstora företagen är för få för att påverka tillväxten i samman utsträckning.

- Växande företag är en förutsättning för att fler jobb skapas i Sverige. Vill vi ha fart på tillväxten måste vi alltså stärka företagens möjligheter att växa, säger Sune Halvarsson, tf generaldirektör på Nutek.

Idag finns cirka 635 000 företag i Sverige. De flesta är småföretag som står för 40 procent av det totala förädlingsvärdet. Stora och medelstora företag står för 43 respektive 17 procent av förädlingsvärdet. Ju högre förädlingsvärde ett företag skapar, desto större är företagets bidrag till tillväxten.

- I motsats till vad många tror är Sverige idag ett småföretagarland. Många småföretag och få medelstora företag visar att det finns en stor potential bland företagen att växa. Med rätt insatser som till exempel rådgivning, finansiering och regelförenklingar går det att åstadkomma, säger Sune Halvarsson.

Nuteks Årsbok innehåller tre huvudkapitel där utvecklingen av nya företag, växande företag och regional utveckling tas upp. Statistik varvat med analyser samlas i boken. De utmaningar och möjligheter som den pågående strukturomvandlingen i svenskt näringsliv ger upphov till beskrivs och diskuteras. En nyhet i årets bok är ett temakapitel om turism och turistnäringen.

För mer information kontakta:
Sune Halvarsson, tf generaldirektör, Nutek, 08-681 94 00
Maria Lindqvist, analysansvarig, Nutek, 08- 681 92 03