Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

Rekordsumma från Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörs- och forskningsstipendium 2014

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2014 14:29 CET

Bakom stiftelsen står Familjen Jacobsson och entreprenören Knut Jacobsson, göteborgaren och chalmeristen bakom de världskända truckarna från Atlet, ett företag som han grundade år 1958. 2014 blir tredje året som stiftelsen delar ut stipendiet och årets summa är den största någonsin.

– Det är glädjande att det finns så många ansökningar som håller så hög kvalitet, både inom forskning och bland entreprenörerna. En bra representation från olika branscher har det också varit liksom en blandning mellan könen. Vi ser fram emot fler spännande ansökningar nästa år, säger Marianne Brismar dotter till Knut Jacobsson och ordförande i styrelsen för Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse.

Motiveringar 2014-års forskningsstipendiater

Louise Warme – 300 000 kronor

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats legitimerade läkare och forskaren Louise Warme vid Institutionen för medicin, enheten för innovation och entreprenörskap vid Göteborgs universitet för att delfinansiera hennes forskarutbildning inom behovsrelaterad innovation inom medicinteknik.

Angela Wulff – 300 000 kronor

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats professor Angela Wulff vid Göteborgs universitet enheten för biologi och miljövetenskap för att göra det möjligt att via Entreprenörsskolan på Chalmers arbeta vidare med sitt projekt att industriellt framställa biobränsle via mikrolager.

Marcus Holgersson – 150 000 kronor

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats Tekn. Dr/Postdoc-forskare Marcus Holgersson vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, enheten för teknikens ekonomi och organisation för att möjliggöra gästforskning vid Stanfords universitet i USA och därmed fördjupa sina kunskaper kring immateriella tillgångar och rättigheter för innovation och entreprenörskap.

Kajsa Simu – 130 000 kronor

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats Adjungerad lektor Kajsa Simu vid Luleå Tekniska universitet i Luleå för att delta i Lean management tränings/utbildningsveckor i Tokyo, Japan, för att på så vis kunna effektivisera byggprocesser.

Charlotta Johansson – 125 000 kronor

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats Adjungerad professor Charlotta Johansson vid Lunds tekniska högskola, enheten för Reglerteknik i Lund att användas för resor till UC Berkeley för att i samarbete med dem utveckla en undervisningsmetod för entreprenörskap.

Evelina Vågesjö – 100 000 kronor

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats doktorand vid Uppsala universitet, Medicinska fakulteten Evelina Vågesjö att användas för MBA-studier vid Heriott-Whyatt University i Edinburgh, Skottland för att utveckla en innovativ metod för att förbättra sårläkning.

Motiveringar 2014-års entreprenörsstipendiater

Peter JÖNSSON, CVK AB – 160 000 kr

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Peter Jönsson för att i studera vid Chapman University, USA samt besöka gruvindustrin i framför allt Australien och Sydamerika.

Erik ABBING, 3eflow AB – 100 000 kr

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Erik Abbing för att gå del av en MBA som ett led i utvecklingen av sitt bolag 3eflow och därigenom möjliggöra för ytterligare expansion.

Mikael ARTHURSSON, Minalyze AB – 50 000 kr

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Mikael Arthursson för att delta i det internationella utvecklingsprogrammet Born Global.

Annelie LUNDSTRÖM, Minalyze AB – 50 000 kr

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Annelie Lundström för att delta i det internationella utvecklingsprogrammet Born Global.

Emma PIHL, Inspirera & Co AB – 50 000 kr

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Emma Pihl för att gå Kairos Futures Framtidsprogram i syfte att utveckla sin kompetens inom framtidsstrategier och omvärldsanalys.


Bilder på stipendiaterna, http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/htm/nyheter.htm

För mer information, kontakta:

Marianne Brismar, ordförande, Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse,

tel., 070-598 41 24, e-post, jacobssonstiftelsen@seb.se

André Persson, pressansvarig, Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse,

tel., 073-206 57 47, e-post, andre.persson@hartpersson.se


Kontaktuppgifter 2014-års entreprenörsstipendiater

Erik Abbing, erik.abbing@3eflow.com

Mikael Arthursson, mikael@minalyze.com

Annelie Lundström, annelie@minalyze.com

Peter Jönsson, peter.jonsson@cvk.se

Emma Pihl, emma@posture.se


Kontaktuppgifter 2014-års forskningsstipendiater

Markus Holgersson, marhol@chalmers.se

Charlotta Johnsson, charlotta.johnsson@control.lth.se

Kajsa Simu, kajsa.simu@ltu.se

Evelina Vågesjö, evelina.vagesjo@mcb.uu.se

Louise Warme, louise.warme@gmail.com

Angela Wulff, angela.wulff@bioenv.gu.se


Om Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design. En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.

Läs mer på http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/

Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/familjenjacobssonsstiftelse

Följ oss på Twitter https://twitter.com/Fam_Jacobssons