Södra Skogsägarna

Rekordvolymer lyfter Södra

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:04 CEST

Årets första kvartal kännetecknas av en tydlig konjunkturvändning och positiva resultat i samtliga affärsområden.


Kvartalsbokslut perioden januari-mars 2006

2006 2005
Jan-Mars Jan-Mars
Omsättning, MSEK 4 209 3 513
Rörelseresultat, MSEK 289 237
Avkastning sysselsatt kapital, % 11 10

Årets första kvartal kännetecknas av en tydlig konjunkturvändning och positiva resultat i samtliga affärsområden. Högre kostnader för kvalitetsförsämring, som beror på att allt äldre stormvirke nu upparbetas, har kompenserats av bättre marknadsvillkor. Rörelseresultatet på 289 MSEK (237) har belastats med en engångsnedskrivning av goodwill med 131 MSEK vid massabruket Tofte i Norge. Därmed slutförs den översyn av koncernens anläggningstillgångar som påbörjades 2004.

- Vi känner nu klart av ett högre efterfrågetryck inom samtliga produktområden, säger Södras koncernchef Leif Brodén. Massa och sågat såväl som interiörprodukter är från en god nivå i fortsatt tillväxt. Biobränsle har haft en exceptionell start på verksamhetsåret. Överlag ser vi rekordvolymer.

- Fortsätter efterfrågetillväxten under året så kan vi ha en situation med klassisk överhettning under nästa år, fortsätter Leif Brodén.

Under kvartalet har produktionstakten varit stark och successivt ökande jämfört med samma period i fjol.

- Vi har fortsatt starkt gensvar från vår organisation i jakten på produktivitet och resultaten ger oss än bättre konkurrensförmåga i framtiden.

Kombinationen konjunkturvändning och ökad produktivitet ger i dag för handen ett årsresultat för 2006 som klart kommer att överstiga fjolårets resultat som var 854 MSEK före skatt.

Södra har för att kunna inrymma hantering av stormlikvider för närvarande ett räkenskapsår på 18 månader, till och med den 30 juni 2006.

Södras resultatutveckling borgar för utrymme för den redan aviserade betalningen för stormvirket.

Totalersättningen för stormkontrakten väntas bli enligt följande:

Grantimmer: 380 kr/m3fub, ca 450 kr/m3to
Talltimmer: 340 kr/m3fub, ca 410 kr/m3to
Barrmassaved: 180 kr/m3fub

Dessa priser är inklusive den efterlikvid som styrelsen enligt tidigare beslut kommer att föreslå föreningsstämman.

- Vår gemensamägda industri har gjort Södra till en mycket bra betalare för stormvirket. Genom industrin, vår sammanhållning och samverkan har de stormdrabbade Södramedlemmarna haft stor nytta av sitt medlemskap, säger Södras ordförande Lars-Eric Åström.

Upparbetningen av stormvirket väntas vara avslutat under april månad. Den totala mängden kommer att uppgå till 24 miljoner kubikmeter fub i stället för prognosticerade 30 miljoner kubikmeter. Södra har även honorerat gamla kontrakt som var tecknade före stormen Gudrun den 8-9 januari 2005.

Även om volymen blev mindre än väntats så blir stormlikvidfond och merbetalning för gamla kontrakt drygt 2 miljarder kronor, i nivå med tidigare prognos.

Av stormvirket har cirka 56 procent varit timmer mot normala 64 procent i Södras löpande avverkning.

Frågor besvaras av:
Koncernchef Leif Brodén, 070-558 94 26
Ekonomidirektör Mikael Staffas, 070-511 64 97
Informationsdirektör Per Braconier, 070-534 51 66