Landstinget i Värmland

Rekrytering av ny landstingsdirektör

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2004 00:00 CEST

Med anledning av de diskussioner som uppkommit om tillsättningen av ny landstingsdirektör vill vi redovisa det arbete och den planering som gjorts.
Landstingets personal- och förhandlingsutskott beslutade den 18 mars, enhälligt, att uppdra åt personalchefen att påbörja rekryteringsarbetet genom framtagande av en kravprofil för tjänsten. Det interna arbetet påbörjades omgående. Ambitionen har hela tiden varit att skapa en stor delaktighet i processen såväl bland tjänstemän som fackliga organisationer för att leva upp till gällande samverkansavtal samt de av landstingsstyrelsen beslutade riktlinjer gällande rekrytering.

Detta gäller både framtagande av kravprofil och själva urvalsförfarandet. En detaljerad tidsplan finns nu framtagen och kommer att presenteras för de fackliga organisationerna den 7 juni och för personal- och förhandlingsutskottet den 18 juni.

Utarbetande av uppdragsbeskrivning och kravprofil påbörjas före sommaren i nära samverkan med tjänstemän och de fackliga organisationerna för slutgiltigt ställningstagande i landstingsstyrelsens arbetsutskott den 7 september. Annonsering och urval kommer att ske under september och oktober. Beslut om tillsättning beräknas till början av november. Med hänsyn tagen till normal uppsägningstid kan vi räkna med att ha en ordinarie landstingsdirektör på plats i början av mars nästa år.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Eskil Johansson, landstingsråd, tfn 070-629 41 11
Gunnar Blomquist, förhandlingschef, tfn 070-529 41 19
--------------------------------------------------------------------------------

© Landstinget i Värmland, 651 82 KARLSTAD,
Tel 054-61 50 00, Fax 054-61 42 98, Informationsfrågor: info@liv.se

Ansvarig redaktör: Kenny Stolpe