Modity Energy Trading AB

Rekrytering av ny VD - Modity Energy Trading AB

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 12:06 CEST

Styrelsen för Modity Energy Trading AB har entledigat Magnus Thysell som VD för bolaget. Urban Ottosson, styrelseordförande, träder in som tillförordnad VD under tiden rekrytering av ny VD pågår.

”Modity är ett välskött bolag med god resultatutveckling de senaste åren. Styrelse och VD har dock haft olika syn på hur bolagets strategiska ledarskap skall se ut framöver. Nu blickar vi framåt med fokus på att hitta en ny VD som kan leda utvecklingen av bolaget att bli Sveriges bästa energihandelsbolag” säger Urban Ottosson.

För mer information kontakta:

Styrelseordförande och t.f. VD

Urban Ottosson

0767-855144

Modity Energy Tradings fokus är att hjälpa energibolag och större företag med en trygg och effektiv förvaltning av deras energiportfölj genom att aktivt agera på marknaderna för el, gas och miljöinstrument så som elcertifikat och utsläpprätter.

Modity Energy Trading ägs till 50 procent av Lunds Energikoncernen AB och till 50 procent av Öresundskraft AB och bildades den 1 juli 2010 genom en sammanslagning av energihandelsverksamheterna i respektive ägarkoncern.  Huvudkontoret ligger i Lund.