Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Rekrytering och anställning inom Svenska kyrkan i fokus i nya Ducatus

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 08:08 CET

Årets första Ducatus belyser bristsituationen både när det gäller rekrytering till utbildning och till anställning inom Svenska kyrkan.

– Det finns många fallgropar att undvika vid rekrytering till anställning, speciellt när man inte har så många kandidater att välja emellan. Det säger Helen Källholm, VD för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Pensionsavgångarna inom Svenska kyrkan är större än antalet nyutbildade till kyrkans olika behörighetsgivande utbildningar. Få sökande per tjänst, inte minst utanför storstaden, försvårar ytterligare för arbetsgivare att få sin kravprofil uppfylld.

I Ducatus delar rekryterande chefer från olika håll i landet med sig av sina erfarenheter. De berättar hur de söker nya vägar för att lyckas med sin rekrytering, exempelvis genom filmer som skildrar arbetsplatsen ur ett bredare perspektiv och genom samrekrytering med andra aktörer på arbetsmarknaden för att underlätta för par att få nytt jobb på samma ort. Flera av dem är också engagerade i olika sätt att väcka intresset för kyrkan som arbetsplats hos de barn och ungdomar som de möter.

Rekryteraren Per Z Hægglund medverkar också i magasinet, och delar med sig av sina handfasta råd till de arbetsgivare som står inför nyrekrytering:

– Det är viktigt att från början bestämma vilka krav som är absoluta måsten och vilka som är önskvärda men inte helt nödvändiga, menar han. En lyckad rekrytering är alltid en blandning mellan att hitta rätt person och att ha en väl genomtänkt efterträdarplanering.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare