Almega

Rekryteringsbehov över allt och extra hett i IT

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 09:23 CET

För första gången på fem år ser både privat och offentlig sektor ett rekryteringsbehov, och inom IT är det brist på specialistkompetens, visar Bemanningsföretagens rekryteringsbarometer för våren.

- Trots att rekryteringsbehovet ökar är det fortfarande tveksamt hur stor del av behovet som verkligen kommer att resultera i fler jobb, säger Eva Östling Ollén, vd Bemanningsföretagen.

- Vi vet att fler och fler företag väljer att använda sig av bemanningsföretag när den här typen av behov uppstår eftersom man tvekar att anställa själv. Vår egen statistik, med en uppgång på 30 procent förra året, bekräftar denna utveckling, säger Eva Östling Ollén.

Rekryteringsbarometerna för våren visar att:
- Rekryteringsbehovet ökar i både privat och offentlig sektor vilket är första gången på fem år.

- I samtliga storstadsregioner ökar rekryteringsbehovet.

- Störst optimism finns i IT- respektive tjänstesektorn.

- IT-branschen är hetare än någonsin. Bristen på olika typer av specialistkompetens kan utgöra en begränsande faktor. Främst är det projektledarkompetens och vissa typer av programmeringskompetens som efterfrågas.

- Efterfrågan på uthyrningstjänster ser ut att öka på både kort och lång sikt. Relativt sett ser efterfrågan ut att öka mest inom områdena IT respektive teknik/ingenjörer.

- Det krävs politiska nysatsningar för att den ökade tillväxten ska ge rejäl utdelning i riktiga jobb och minska arbetslösheten, säger Eva Östling Ollén.

- Vad som behövs är villkor som tillåter tjänsteföretag att utvecklas och växa, i stället för förslag om rätt till heltid, rätt till deltid, orimlig finansiering i sjukersättningen, och snåriga regler kring anställning och uppsägning, säger Eva Östling Ollén.

Fakta om Rekryteringsbarometern
Rekryteringsbarometern är Sveriges största oberoende undersökning av rekryteringsbehovet i landet. Med rekryteringsbarometern mäter konsultföretaget Exido personalbehovet enligt verksamhetschefer, personalchefer och rekryteringsansvariga i organisationer med fler än 50 anställda. Företagen och organisationerna återfinns inom både privat och offentlig sektor, i hela landet och i alla yrkeskategorier. Undersökningen är genomförd vid årsskiftet och baseras på svaren från drygt 1700 rekryteringsansvariga vilket ger en svarsfrekvens på cirka 40 procent.

För mer information:

http://www.almega.se/press

Eva Östling Ollén
förbundsdirektör för Bemanningsföretagen
tel. 08-762 69 68
mobil. 070-345 69 68

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.

Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.