Järfälla kommun

Rektorer i Järfälla får bra betyg av Skolinspektionen

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2012 12:48 CET

Järfällaskolors ledarskap kännetecknas av kunskap, kompetens och ett engagemang för att driva utveckling i skolan enligt Skolinspektionen kvalitetsgranskning. Skolinspektionen har kvalitetsgranskat rektors ledarskap i grundskolan. I Järfälla granskades Viksjöskolan och Fastebol-Högby skolor, och båda får bra betyg i granskningen.

Skolinspektionen utför kvalitetsgranskningar av skolan för att säkra att alla elever får en god utbildning i en trygg miljö. Bedömningen är att ledarskapet på de båda kommunala skolorna kännetecknas av kunskap, kompetens och ett engagemang för att driva utveckling i skolan. Rektorerna har god legitimitet hos lärarna.

Skolinspektionen nämner bland annat att Viksjöskolan har en tydlig organisation för ledarskapet, och att rektor på Fastebol-Högby skolor har ett tydligt system för att diskutera och analysera elevernas resultat på individnivå.

Kommunen har tydliga och höga krav på redovisning av skolans resultat i alla ämnen och stöd i uppföljningsarbetet. Skolinspektionen bedömer att detta har gett bättre förutsättningar för en dialog om lämpliga åtgärder för att alla elever ska ges möjlighet att nå de nationella målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt.

Båda skolorna har av Skolinspektionen fått några utvecklingsområden i syfte att höja verksamhetens kvalitet. Dessa berör bland annat rektors ansvar att säkerställa att kommunikation mellan lärare såväl som mellan lärare och elever fungerar och används i det gemensamma arbetet för framgångsrik skolutveckling. Rektorerna ska senast 22 mars redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits eller planerats.

Skolinspektionen har kvalitetsgranskat rektors ledarskap i grundskolan i totalt 22 kommunala skolor och 8 fristående skolor i 11 kommuner, slumpvis utvalda. Huvudsyftet med kvalitetsgranskningen är att bidra till utveckling. Granskningen gör tydligt vad som behöver förbättras för att i högre grad nå målen för verksamheten. Syftet är även att beskriva väl fungerande inslag och att visa på framgångsfaktorer.

För mer information:

Kah Slenning Carlstam, Barn och ungdomsdirektör
Telefon: 08- 580 285 60
Mail:  kah.slenning@jarfalla.se

Hillevi Rindeby, Rektor Viksjöskolan
Telefon: 08 - 580 297 21
Mail: hillevi.rindeby@jarfalla.se

Leena Nystrand, Rektor Fastebol-Högby skolor
Telefon: 08- 580 295 05
Mail: lena.nystrand@jarfalla.se 

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 67 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se