Nationella sekretariatet för genusforskning

Rektorn - en nyckelperson för att skolan ska bli jämställd

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 10:57 CEST

Skolledare är nödvändiga för att jämställdhetsarbetet ska bli framgångsrikt. Möt jämställdhetsministern i ett panelsamtal tillsammans med forskare och skolledare på Skolforum 30 oktober.

För att förskolan och skolan ska vara jämställd och ge både flickor och pojkar lika möjligheter till lärande, utveckling och trygghet krävs ett långsiktigt och hållbart arbete.

Många jämställdhetsprojekt leds av eldsjälar vid sidan av ordinarie verksamhet. För att inte jämställdhetsarbetet ska stanna av när projekten är avslutade behöver arbetet integreras i ordinarie verksamhet och i ledningsstrukturen för förskolan och skolan. Jämställdhetsarbetet behöver drivas och legitimeras av skolledare och förvaltningschefer.

En panel av forskare, pedagoger, jämställdhetskonsulter, skolledare och politiker samtalar om ledarskapets betydelse för att förskolan och skolan ska bli jämställd.

Medverkande:
Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni
Ann-Charlotte Eriksson, vice ordförande, Lärarförbundet
Kajsa Svaleryd, jämställdhetsstrateg, Gävle kommun
Lennart Svensson, forskningsledare, ApelFoU
Ann-Sofie Rosenqvist, rektor vid Farsta gymnasium

Om du vill delta i seminariet måste du anmäla dig på Skolforums webbplats.

Här finns fler arrangemang på Skolforum som genomförs av Genusskolan.se.

Vill du komma in gratis på Skolforum? Anmäl dig här.

Besök gärna Genusskolan.se i monter C11:44.

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor.

Uppdrag
Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppdrag att:
• Förbättra villkoren för genusforskning av hög internationell klass
• Synliggöra svensk genusforskning och bidra till samverkan med omvärlden
• Underlätta svensk genusforsknings internationalisering