Rektorsakademien

Rektorsakademien möter upp skolinspektionens granskning av rektorer

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 08:57 CET

Mot bakgrund av Skolinspektionens rapport om kvalitetsbrister i rektorskapet lanserar Rektorsakademien nu två nya utbildningar som syftar till att utveckla de av Skolinspektionen påpekade bristområdena hos landets rektorer. Utbildningarna är både ett komplement till den statliga rektorsutbildningen men även ett ett alternativ för de som inte får gå den nya statliga utbildningen. Utbildningarna startar i början av januari 2011.

- Det är mycket bra att Skolinspektionen nu granskat skolledarskapet och pekat på de brister de anser måste åtgärdas, säger Ida Karlberg Gidlund Rektorsakademien.

Skolinspektionen har i sin granskning mött rektorer som lyckas bra i sitt ledarskap. Gemensamt för dem är att de har god legitimitet och höga, positiva förväntningar på lärare och elever.Rektorsrollen är mycket komplex och det finns inga färdiga svar på hur en bra rektor ska arbeta. Varje rektor måste forma sitt eget ledarskap utifrån de nationella målen och de förutsättningar som råder på skolan. (Ur Skolinspektionens rapport).

- Det är just där som Rektorsakademiens fokus ligger, i att stärka rektors roll i en verklighet nära knuten till uppdraget och samhällsutvecklingen, säger Ida Karlberg Gidlund på Rektorsakademien.

Den ena av utbildningarna kallas "Mera Rektor" och vänder sig till redan aktiva skolledare som tidigare gått någon form av statlig befattningsutbildning men som nu känner att man vill vidare i sitt ledarskap. Den är alltså riktad till både rektorer och biträdande rektorer (skolledare).

Den andra utbildningen, "Framtidsrektor" är en så kallad rekryteringsutbildning, som syftar till att ge passionerade lärare chansen att utveckla sig mot en framtida skolledarroll. Utbildningen är också öppen för den som nyligen börjat som exempelvis biträdande rektor.

- Rekryteringsutbildningar är eftersatt i skolan idag, vilket gör att kommunerna kommer att få rekryteringsproblem nu när 40-talisterna lämnar skolans värld för att pensionera sig, avslutar Ida Karlberg Gidlund Rektorsakademien.

Utbildningarna startar i Januari i Stockholm men kommer eventuellt även att erbjudas i Göteborg- och Malmöregionen.

 

För mer information om utbildningarna:

VD Ida Karlberg Gidlund, 0766 26 98 51, ida.karlberg@rektorsakademien.se
www.rektorsakademien.se

Presskontakt:

Fredrik Svensson, 0733 40 41 10, fredrik@rektorsakademien.se

Rektorsakademien i Sverige Utbildning erbjuder skolutveckling, tjänster, utbildning, litteratur och föredrag för skol- och utbildningssektorn. Rektorsakademien i Sverige Utbildning driver också projektet "OneEighty" som stöttar kommuner med att få s.k "hemmasittare" (elever som skolvägrar) att återgå till ett socialt fungerande sammanhang. Rektorsakademien grundades 2004 av Caj Malmros och Fredrik Svensson.