Rektorsakademien

"Kinesiska studenter är hungriga"

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 08:00 CEST

- "De enkla lösningarnas politik" måste helt enkelt upphöra i takt med att den globala kunskapskonkurrensen hårdnar. Vi behöver bli annorlunda, modernare och bättre på djupet när det gäller skola och utbildning. Gamla lösningar och modeller enbart duger helt enkelt inte längre", säger Fredrik Svensson.

Fredrik har bland annat besökt universitet, skolor i de yngre åren, kinesiska entreprenörer, svenska entreprenörer i Kina, ungdomsarenor och dessutom pratat med mängder av unga kinesiska studenter i och omkring Beijing.

- Jag fick också möjligheten att undervisa sammanlagt över 200 kinesiska universitetsstudenter på Beijing International Studies University i ämnet "att bryta mönster". Intrycken efter detta är många men det mest slående är att hungern för lärande är mycket större där än här, fortsätter Fredrik Svensson

Många kritiker säger t.ex. att Kina kommer behöva betydligt längre tid på sig att utvecklas lärandemässigt innan alla Kineser går i en modern skola.

Man bör dock komma ihåg att Kina inte behöver "en skola för alla" som vi med endast nio miljoner invånare. Kanske räcker det med att 20% av utbildningssystemet är modernt och effektivt ur globaliseringssynpunkt för att de skall konkurrera ut oss här hemma. Och reformerna har redan påbörjats och mycket mer är på gång. Stora delar av skolsystemet kommer att förändras och moderniseras.

- Om 20% av Kinas utbildningssystem reformeras till modernt kunskapsskapande med forskningsanpassade processer förlorar vi förmodligen initiativet om inget görs här hemma. Det är en tankenöt våra skolpolitiker står inför, och de vet antagligen inte ens om det, avslutar Fredrik Svensson.

Slutsatserna efter resan är många men kan man säga att världen står inför en storartad förändring i och med att främst Kina nu tagit fokus på visionen att bli världsledande inom kunskapsutveckling senast 2020. Därför bör vi lyfta blicken en hel del framöver och koncentera vår skolpolitik och skolutveckling mot det som verkligen ökar lärandet och tillför annorlunda perspektiv nu när kineserna knäckt vår kod för lärandets vikt i samhällsbygget.

För mer information kontakta:

Cecilia von Schedvin

0709-32 29 51

www.rektorsakademien.se