Relation & Brand AB

Relation & Brand: Bokslutskommuniké 2009 - korrigerad

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 11:39 CET

(Aktietorget: RBAB B)

Vänder till positivt rörelseresultat under Q4

Aktietorgetnoterade marknadsföringsbolaget Relation & Brand AB presenterade idag fjärde kvartalet samt helårsresultatet för 2009. Efter ett år präglat av omstrukturering och ett tufft marknadsklimat vände bolaget under fjärde kvartalet rörelseresultatet från minus till plus.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
* Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 0,5 MSEK (0,4 MSEK), en ökning med 19 procent jämfört med kvartal 4, 2008. Det är också en tydlig förbättring jämfört med tidigare kvartal, 2009 (Q3: -0,5 MSEK, Q2: -0,3 MSEK, Q1: -0,9 MSEK).

* Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 5,7 MSEK (7,4 MSEK), en minskning med 23 procent jämfört med fjärde kvartalet 2008.


Viktiga händelser under året
* Företagets kunder närmast fördubblade användningen av Relation & Brands e-postmarknadsföringstjänster mätt i antalet skickade e-postmeddelanden. Under 2009 skickades 228 miljoner (124 miljoner), en ökning med 84 procent.

* Rörelseresultatet (EBITDA) för 2009 uppgick till -1,2 MSEK (2,2 MSEK), en minskning med 157 procent jämfört med helåret 2008.

* Omsättningen för helåret 2009 uppgick till 20,9 MSEK (22,4 MSEK), en minskning med 7 procent jämfört med helåret 2008.

* Under 2009 uppgick omsättningen per aktie till 1,91 sek/aktie (2,05 sek/aktie), en minskning med 11 procent jämfört med år 2008.

* Under sista veckan i december påbörjades en företrädesemission som blev kraftigt övertecknad. Totalt tillfördes 5,5 miljoner före emissionskostnader.